Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się na koncie dziecka:

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 23 do 29 maja br. do godz. 16.00 potwierdzają wolę zapisu do przedszkola, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

  •   elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

  •   przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola skanu/zdjęcia potwierdzenia.

 Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Szanowni Rodzice,

Na stronie internetowej https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main.action  został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wnioski może Państwo rejestrować od 2 marca godzina 13:00 do 18 marca do godziny 20:00. Do 19 marca do godziny 16:00 czekamy na złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów.

Dyrektor, Joanna Konowrocka

Szanowni Państwo

W załączniku przesyłam Państwu druk deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Proszę o potwierdzenie woli  wszystkich rodziców dzieci z rocznika: 2017, 2016, 2015, którzy chcą, aby ich dzieci od września kontynuowały pobyt w naszym przedszkolu.

Deklarację w formie pisemnej składacie Państwo w siedzibie przedszkola w terminie od 23.02.2021r. do 01.03.2021r. do godziny 16:00.

Przy wejściu głównym na zielonym filarze czekają dla Państwa wydrukowane deklaracje.

Deklaracja_kontynuowanie wychowania przedszkolnego_druk

Dyrektor, Joanna Konowrocka

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam Państwu harmonogram oraz kryteria rekrutacji do przedszkola na rok 2021 / 2022

Zachęcam do zapoznania się z załącznikami.

harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2021_2022

kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_0

Joanna Konowrocka Dyrektor Przedszkola nr 262

24
Kontrast