"Innowacja pedagogiczna 
'Słucham - Rozumiem - Potrafię
- zastosowanie programu NEUROFLOW 
Aktywny Trening Słuchowy u dzieci 5-letnich z grupy ryzyka APD'"

 

 

 

 

  Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

  O metodzie

  Harmonogram innowacji

 

 

W roku szkolnym 2016/17 udało nam się uzyskać pozytywną opinię i zgodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty na wdrożenie projektu innowacyjnego w grupie dzieci 5-letnich.

Założeniem innowacji jest wprowadzenie indywidualnego, intensywnego treningu słuchowego metodą NEUROFLOW u dzieci wykazujących nieprawidłowości w centralnym przetwarzaniu słuchowym.

Centralne przetwarzanie słuchowe to między innymi umiejętność układu nerwowego
(kory mózgowej) do wyróżniania, identyfikowania, lokalizacji i różnicowania dźwięków,
które słyszy ludzkie ucho. Dzieci, które mają problemy w tym zakresie, mimo dobrego słuchu fizjologicznego, nie potrafią skoncentrować się na bodźcach słuchowych i pozyskać z nich potrzebnych informacji.
Przekłada się to zatem na różne trudności w nauce i zachowaniu takie, jak:

 • problemy z rozumieniem mowy w szumie i hałasie,
  w pomieszczeniach z pogłosem

 • problemy ze słuchem fonematycznym – błędy w mówieniu i pisaniu,

 • dysleksja,

 • opóźnienia i nieprawidłowości rozwoju mowy

 • zaburzenia uwagi i pamięci słuchowej
  (trudności z koncentracją i nauką pamięciową)

 • nadpobudliwość i nadwrażliwość na dźwięki.


Podsumowując, najprościej jest powiedzieć, że dziecko z trudnościami w centralnym przetwarzaniu słuchowym to dziecko, które słyszy, ale nie słucha.

W ramach projektu możemy zaoferować specjalistyczną diagnozę wyższych funkcji słuchowych
u dzieci 5-letnich oraz 10 bezpłatnych miejsc na pełny, intensywny trening, usprawniający umiejętności słuchowe. 

Dzieci 5-letnie zostaną zakwalifikowani do projektu na podstawie:

 • informacji od Państwa i nauczycieli na temat obserwowanych problemów i trudności słuchowych dziecka,

 • diagnozy, wykonanej w gabinecie logopedycznym, za pomocą baterii znormalizowanych testów słuchowych z platformy NEUROFLOW

 • stopnia stwierdzonych trudności,

 • zobowiązania do spełnienia przez rodziców/opiekunów wszystkich wymagań treningowych.


Z poważaniem
logopeda, trener metody NEUROFLOW ATS – Anna Antoniuk

 

PRZYDATNE LINKI :