Przedszkole 262 w ramach realizacji zadania „Mały fotograf” z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „TECHNIKOLUDEK” zorganizowało przedszkolny konkurs fotograficzny „WIOSNO – ACH TO TY!”. Dzieci wspólnie z Rodzicami wykonywały zdjęcia wiosennej aurze za pomocą aparatu fotograficznego. Celami konkursu było upowszechnianie i popularyzacja fotografii, promowanie piękna i walorów polskiego krajobrazu, propagowanie narzędzi cyfrowych, rozwijanie fantazji i wyobraźni twórczej, czy też uwrażliwienie na piękno przyrody. Do konkursu zgłosiło się wiele Dzieci z naszego przedszkola. Każdy uczestnik został nagrodzony dyplomem za udział w konkursie. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

W kategorii Dzieci 3 – letnich zwyciężczynią konkursu została Katarzyna Walczuk

W kategorii Dzieci 4 – letnich zwyciężczynią konkursu została Hanna Kiełbowicz

W kategorii Dzieci 5 – letnich zwycięzcą konkursu został Mateusz Gaszkowski

W kategorii Dzieci 6 – letnich zwyciężczynią konkursu została Liliana Sajecka

 

Gratulujemy serdecznie!

Przedszkole 262 w Warszawie w związku z realizacją Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” zoorganizowało Dzielnicowy Konkurs Piosenki „Świąteczny Czas”.  Celem konkursu było propagowanie działalności twórczej wśród dzieci w wieku przedszkolnym jak również kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Uczestnikami konkursu były dzieci z Przedszkoli w Dzielnicy Wesoła w wieku 4 – 6 lat. Organizatorki konkursu – Magdalena Osińska i Wioletta Kowalska powołały niezależne Jury, w skład którego weszli Pani Ewa Sulikowska – Dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Warszawie, Pan Przemysław Zabrodzki – Instruktor Tańca Sportowego oraz Pan Maciej Tosiek muzyk – gitarzysta, absolwent studiów artystycznych na kierunku „Jazz i muzyka estradowa”. Spośród wszystkich zgłoszeń Jury wyłoniło zwycięzców konkursu.

I miejsce w kategorii 4 – latków zajmuje Klara Kudrej Przedszkole 262

II miejsce w kategorii 4 – latków zajmuje Zespół„Niebieskie Skrzaty” Przedszkole 259 „Leśna Bajka”

III miejsce w kategorii 4 – latków zajmuje Zespół „Spoelki” Przedszkole 434

 

I miejsce w kategorii 5 – latków zajmuje Zespół z Przedszkola Niepublicznego Macierzanka

II miejsce w kategorii 5 – latków zajmuje Zespół „Misiowe Trio” Przedszkole 262

III miejsce w kategorii 5 – latków zajmuje Zespół „Żabki” Przedszkole 434

 

I miejsce w kategorii 6 – latków zajmuje Stanisław Kasperski Przedszkole 262

II miejsce w kategorii 6 – latków zajmuje Zespół „Żabki” Przedszkole 434

 

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Joannie Konowrockiej za możliwość zorganizowania konkursu w Placówce i Panu Burmistrzowi Marianowi Mahorowi za sponsorowanie nagród w konkursie. Gratulujemy wszystkim laureatom.

KONKURS PLASTYCZNY  „HERB NASZEGO MIASTA”

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 262, ul. A.P. Łaguny 3, 05-075 Warszawa.
 2. Cele konkursu:
 • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
 • Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
 • Rozbudzenie i pielęgnowanie lokalnego patriotyzmu.
 • Rozwijanie wśród dzieci zainteresowań historią miasta Warszawy.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci Przedszkola nr 262, w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Tematem pracy konkursowej jest herb miasta Warszawy.
 3. Prace konkursowe należy wykonać w formacie A4, technika dowolna.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.
 5. Czas trwania konkursu: 26.10.2020- 06.11.2020.
 6. Prace konkursowe należy dostarczyć wychowawcom oddziałów we wskazanym terminie.
 7. Praca powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację autora. Zalecane jest, aby informacja ta była zamieszczona na odwrocie pracy. Należy uwzględnić imię i nazwisko dziecka, wiek oraz nazwę grupy.
 8. Komisja konkursowa przyzna nagrodę rzeczową za najlepszą pracę plastyczną oraz wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej.
 9. Jury przy ocenie prac uwzględni estetykę wykonania, formę pracy, kreatywność oraz wkład własny dziecka.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10.11.2020r.
 11. Prace konkursowe nie będą zwracane. Zostaną zaprezentowane na wystawie w holu przedszkola.

                                                                                     Organizator Przedszkole 262

Nauczyciel- Paulina Perdelwitz

 

WYNIKI KONKURSU

GRUPA WIEKOWA 3-LATKI

Laureatka: Dorota G.

Wyróżnienia: Inga K., Zofia K., Magdalena E.

GRUPA WIEKOWA 4-LATKI

Laureat: Jakub Z.

Wyróżnienia: Lena Z., Hanna K., Maria B., Julia G., Szymon Z., Hanna S.

GRUPA WIEKOWA 5-LATKI

Laureat: Mateusz G.

Wyróżnienia: Wiktoria K., Lucjusz K., Leon V. J., Klaudia G., Anita Cz., Laura Z.

GRUPA WIEKOWA 6-LATKI

Laureatka: Julia G.

Wyróżnienia: Lilianna S., Piotr K., Antonina D., Daria Sz., Stanisław K.

Wielkie gratulacje dla wszystkich dzieci za wspaniałe prace konkursowe oraz duże brawa za włożony wysiłek.

24
Kontrast