Kadra pedagogiczna

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w wielu różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach.

mgr Joanna Konowrocka

Dyrektor

mgr Anna Antoniuk

Logopeda

mgr Maria D’erceville

Religia

mgr Aneta Kobus

Wychowawca grupy Biedronki

mgr Marta Łukasiewicz

Wychowawca grupy Biedronki

mgr Wioletta Tosiek

Wychowawca grupy Gwiazdki

mgr Magdalena Osińska

Wychowawca grupy Gwiazdki

mgr Aneta Zabrodzka

Wychowawca grupy Nutki

mgr Elżbieta Bąbolewska

Wychowawca grupy Nutki

mgr Larysa Wtulich

Wychowawca grupy Myszki

mgr Iwona Wojtyńska

mgr Olga Wójcik

Wychowawca grupy Pszczółki

mgr Joanna Pukas

Zdobyta wiedzę nauczycielki wykorzystują w pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej stosując elementy alternatywnych metod i form pracy:

– Razem w przedszkolu – Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka

– koncepcji pedagogicznej m. in. K. Orfa, R. Labana, C. Freineta,

– Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

– metody ruchu rozwijającego W. Sherborne,

– edukacji matematycznej E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,

– metody pedagogiki zabawy,

– Kinezjologii Edukacyjnej,

– Sojusz Metod.

Zadaniem nauczycielek przedszkola jest odnalezienie drogi do każdego dziecka w trakcie zajęć indywidualnych, pobudzania ich zainteresowań i możliwości intelektualnych. Wprowadzenie dziecka w złożony świat, ułatwienie mu poznania tego świata, zrozumienie i odczuwanie możliwości współtworzenia w nim czegoś nowego jest podstawowym zadaniem naszego przedszkola.

Cele jakie nam przyświecają:

1. Tworzymy warunki zapewniające wszechstronny rozwój dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa naszych wychowanków.

2. Upowszechniamy założenia edukacji ekologicznej w domu i przedszkolu – dbamy o zdrowie i ekologiczny styl życia.

3. Znamy i rozumiemy negatywny wpływ zanieczyszczeń środowiska na rozwój psychofizyczny człowieka.

4. Nauczyciele są partnerami w realizacji zadań edukacji ekologicznej i prozdrowotnej.

24
Kontrast