Nutki

Nauczycielki: mgr Aneta Zabrodzka, mgr Elżbieta Bąbolewska
Opiekunka: Renata Kwapisz

My, Nutki jesteśmy już starszakami

i zawsze Maluchom pomagamy.

Do przedszkola chętnie chodzimy,

razem się bawimy i razem uczymy.

O porządek zawsze dbamy

i piosenki wciąż śpiewamy.

Wspólnie wiersze układamy,

proste teksty już czytamy.

Posiłki chętnie zjadamy,

choć czasem za nimi nie przepadamy.

W ciszy się bawimy

i się nie kłócimy.

 

 

 

ZŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE WE WRZEŚNIU

 

Tydzień I. Znowu razem!

 • Przypomnienie imion dzieci w grupie i sposobów witania się, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integracja grupy.
 • Poznanie/przypomnienie miejsc w sali, formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu i ich wdrażanie.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 • Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki.
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej i dużej.
 • Nazywanie i rozpoznawanie niektórych stanów emocjonalnych, np. tęsknota, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), rozwijanie samodzielności, doskonalenie umiejętności współpracy.

Tydzień II. W naszym przedszkolu

 • Utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych i osobach pracujących w przedszkolu, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań, rozwijanie sprawności językowej, poszerzanie słownika czynnego, ćwiczenie uważnego słuchania wiersza, rozumienia żartów słownych, analizy sylabowej.
 • Wskazywanie i nazywanie kierunków od osi własnego ciała, zauważania związków przyczynowo – skutkowych.
 • Integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych, poszerzenie wiedzy o zabawkach oraz sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, poznanie zasad bezpieczeństwa.
 • Poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu ruchem, kształcenie zręczności i poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, sprawności grafomotorycznej, fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Tydzień III. „Jesteśmy podobni, a jednak różni”.  

 • Poznawanie sposobów kulturalnego komunikowania się;
 • Podniesienie samooceny – pogodzenie się z innością;
 • Kształtowanie poczucia własnej inności;
 • Uwrażliwienie dzieci na to, że każdy jest inny i posiada swoje indywidualne cechy;
 • Rozwijanie postawy tolerancji i szacunku wobec innych;
 • Poznawane siebie, swoich mocnych stron. Wskazywanie na różnice i podobieństwa między dziećmi;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Poprawne posługiwanie się zwrotami rano, południe, po południu, wieczór;
 • Rozwiązywanie zadań doskonalących umiejętności matematyczne;
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki;
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej i dużej;
 • Nazywanie i rozpoznawanie niektórych stanów emocjonalnych, np. gniew, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), rozwijanie samodzielności.

Tydzień IV. ,,Bezpieczni na drodze ”.

 • Rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i obserwowania środowiska;
 • Rozwijanie sprawności językowej, poszerzanie słownika czynnego i biernego, ćwiczenie uważnego słuchania, rozumienia żartów słownych;
 • Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej;
 • Wskazywanie i nazywanie kierunków od osi własnego ciała, ćwiczenie umiejętności klasyfikacji, zauważania związków przyczynowo – skutkowych;
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu ruchem, kształcenie zręczności i poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, sprawności grafomotorycznej, fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

WIERSZE DO NAUKI WE WRZEŚNIU

„SZNUROWADŁA”
Wanda Chotomska

Komu myśl do głowy wpadła,

by wymyślić sznurowadła?

Kto nas skazał na torturki,

by przez dziurki przewlec sznurki?

Wynalazca sznurowadeł

to na pewno był ktoś taki,

kto nie wiedział, że na świecie

są dzieciaki przedszkolaki.

 

„MOI MILI”
M. Strzałkowska

Życie pędzi wciąż do przodu,
coraz prędzej gna i bryka
i czasami w tym pośpiechu
coś ważnego nam umyka.
A więc wniosek dzisiaj stawiam,
aby każdy z nas spróbował
przy okazji, bez okazji,
mówić częściej takie słowa:
Do widzenia, i dzień dobry
co tam słychać?, jak się czujesz?
i poproszę, i przepraszam
oraz proszę i dziękuję.
Wtedy ludziom na tym świecie
sympatyczniej ciut by było.

 

 

 

PIOSENKI DO NAUKI WE WRZEŚNIU

„KODEKS NASZEJ GROMADY”

sł. Marlena Szeląg, muz. Krzysztof Mroziński

Mówimy „dzień dobry” i „do widzenia”,

nie grymasimy podczas jedzenia.

W zajęciach chętnie uczestniczymy,

razem się bawimy i razem uczymy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady.

 Są kodeksem naszej przedszkolnej gromady.

 Dzięki nim jest zawsze bezpiecznie i miło,

 dzięki nim się wiele przyjaźni zrodziło!

Pomagamy sobie i się dzielimy,

Za ręce chętnie w grupie chodzimy.

Innych słuchamy, o porządek dbamy,

w ciszy się bawimy i się nie kłócimy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady…

Jesteśmy mili i samodzielni,

Zawsze być chcemy bardzo uprzejmi.

Z szacunkiem do siebie się odnosimy,

młodszym pomagamy i prawdę mówimy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady

 

„BO W PRZEDSZKOLU”

muz. i sł.: Monika Szwejda

Słonko zbudziło mnie więc pora już wstać

Umyć się, ubrać, do przedszkola iść czas

Czeka tam na mnie pani kochana

oraz kolegów moc

Ref. Bo w przedszkolu, bo w przedszkolu

Codziennie ciekawe rzeczy robić mogę i

Tu zawsze jest wesoło

Płyną tu bardzo szybko dni

Bo w przedszkolu, bo w przedszkolu

Codziennie ciekawe rzeczy robić mogę i

Tu zawsze jest wesoło

Płyną tu bardzo szybko,

Płyną tu bardzo szybko,

Płyną tu bardzo szybko dni.

Deszczyk w parapet stuka cicho plam, plam

Wezmę parasol i kalosze – mam plan:

Iść do przedszkola, brodząc w kałużach

Nic nie zatrzyma mnie.

Ref. Bo w przedszkolu, bo w przedszkolu

Codziennie ciekawe rzeczy robić mogę i

Tu zawsze jest wesoło

Płyną tu bardzo szybko dni

Bo w przedszkolu, bo w przedszkolu

Codziennie ciekawe rzeczy robić mogę i

Tu zawsze jest wesoło

Płyną tu bardzo szybko,

Płyną tu bardzo szybko,

Płyną tu bardzo szybko dni

 

,, PODWÓRKO LUBI DZIECI”  

sł. Anna Bernat, muz. Barbara Kolago

Na podwórku przygód wiele,

czeka pociąg i rakiety,

 na plac zabaw przyjaciele,

niepotrzebne nam bilety!

 Ref.: Podwórko lubi dzieci,

 już każdy o tym wie!

 Podwórko lubi dzieci,

 tu nikt nie nudzi się!

Podwórko lubi dzieci,

 tu zawsze dobry czas!

Podwórko lubi dzieci,

 i mnie, i nas, i was!

Na podwórku najweselej,

 piłka skacze, berek łapie,

więc się bawmy, przyjaciele,

niech tam deszczyk sobie kapie!

Ref.: Podwórko lubi dzieci…

Na podwórku karuzele i huśtawki, i drabinki,

więc się bawmy, przyjaciele,

niech wesołe będą minki!

Ref.: Podwórko lubi dzieci…

24
Kontrast