Myszki

Nauczycielki: Larysa Wtulich, Elżbieta Bąbolewska
Opiekunka: Agnieszka Siłuch

MYSZKI

My świetne przedszkolaki
i dziewczynki, i chłopaki.
To my Myszki się kłaniamy
i się pięknie przedstawiamy.
Chętnie rysujemy, malujemy i lepimy,
przy czym pilnie się uczymy.
Rączki swoje ćwiczyć chcemy
i dlatego pracujemy.
Pięknie recytujemy
i zagadki rozwiązujemy.
Choć jesteśmy bardzo mali,
wiedzę chętnie przyswajamy.
Nasze przedszkole to bajkowa kraina,
dlatego niech czas się dla nas tu zatrzyma !

24
Kontrast