Gwiazdki

Nauczycielka: Wioletta Kowalska
Pomoc nauczyciela: Anna Góralska
Opiekunka: Katarzyna Komorzycka

Gwiazdki
Do Przedszkola nadszedł czas,
Gwiazdeczkami sie stajemy,
Tu zabawa czeka nas,
My się nudzić nie będziemy!
Obserwować chcemy świat,
Jak Gwiazdy na Niebie
I choć mamy mało lat
Odkrywamy tutaj siebie.
O Przyrodę My dbać chcemy,
Więc w ogródku pracujemy,
Nasza Sala Żółta cała
Do zabawy doskonała!
Nasze Panie się starają
Uczą, bawią, pomagają
Czas wspaniały tu spędzamy
I Gwiazdki się nazywamy!

CZERWIEC
Założenia Dydaktyczno – Wychowawcze

1. „Święto Rodziny”
– Poznawanie informacji o sobie i na temat swojej rodziny;
– Podawanie informacji o imionach członków swojej rodziny;
– Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym;
– Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych;
– Utrwalenie swojego imienia i nazwiska;
– Rozwijanie zdolności manualnych;
– Umacnianie więzi rodzinnych;
– Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
– Poznawanie wartości moralnych;
– Wdrażanie do umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich;
– Ilustrowanie ruchem treści piosenek, swobodny taniec do piosenek;
– Rozwijanie umiejętności liczenia przedmiotów;

2. „Moje podwórko”
– Rozwijanie umiejętności wokalnych
– Uczestniczenie w działaniach pozwalających na poznanie swoich możliwości;
– Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów;
– Poznawanie sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu;
– Bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
– Rozwijanie umiejętności liczenia przedmiotów;
Rozwijanie orientacji przestrzennej;
– Rozwijanie sprawności fizycznej
– Rozwijanie wyobraźni artystycznej
– Wdrażanie do umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich;
– Ilustrowanie ruchem treści piosenek, swobodny taniec do piosenek;

PIOSENKA
„Tulipany”

Urosły w ogrodzie
piękne tulipany.
Bukiet z nich zrobimy
specjalnie dla mamy.

Raz, dwa, trzy,
raz, dwa trzy.
Żółte i czerwone
każdy z nich ciekawie
zerka w inną stronę.

WIERSZ
„Tulipany”

Urosły w ogrodzie
piękne tulipany.
Bukiet z nich zrobimy
specjalnie dla mamy.

Raz, dwa, trzy,
raz, dwa trzy.
Żółte i czerwone
każdy z nich ciekawie
zerka w inną stronę.

PIOSENKA

„Z motylem na głowie”

1.Mały człowiek tak jak ja też zachcianki swoje ma. Więc wam powiem bardzo szczerze – lubię jeździć ja rowerze.

Ref. Jadę na rowerze z tatą, wokół nas zielone lato. Motyl usiadł mi na głowie, pluszcze woda w leśnym rowie. Jadą sobie dwa rowery, błyszczą w słońcu koła cztery. Z tatą nigdy się nie boję, tak nam dobrze jest we dwoje.

2. Czapka z daszkiem kryje mnie, na tej czapce kropki dwie. A na nosie , to nie czary, na słoneczko okulary.

2. Jedzie za mną pluszak pies, w torbie coś pysznego jest. Żuję gumę, mrużę oczy, a mój rower wciąż się toczy.

WIERSZ
„Piłka”

Po cichutku, po kryjomu,
Wyskoczyła piłka z domu.
Hop! Hop! W górę! W dół!
Przeskoczyła świata pół.

Zatrzymała się pod płotem,
Zatańczyła z burym kotem.
Hop! Hop! Raz i dwa!
Obudziła złego psa!

 

MAJ

Założenia Dydaktyczno-Wychowawcze

  1. „Polska mój dom”

– Przypomnienie Symboli Narodowych: Flagi, Hymnu, Godła;

– Kształtowanie postawy patriotycznej;

– Rozwijanie słuchu muzycznego;

– Przypomnienie wiadomości o warszawskiej syrence

– Utrwalenie swojego imienia i nazwiska

– Rozwijanie sprawności manualnej

– Rozwijanie umiejętności wokalnych

– Utrwalanie prawidłowego toru oddechowego

 

  1. „Łąka wiosną”

– Wzbogacenie informacji o zwierzętach żyjących na łące;

– Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

– Rozwijanie sprawności manualnej

– Rozwijanie umiejętności wokalnych

– Utrwalanie prawidłowego toru oddechowego

– Rozwijanie wiedzy przyrodniczej

– Rozwijanie umiejętności liczenia przedmiotów

Rozwijanie orientacji przestrzennej;

– Rozwijanie sprawności fizycznej

– Rozwijanie wyobraźni artystycznej

– Utrwalanie prawidłowego toru oddechowego

– Rozwijanie wiedzy przyrodniczej

– Rozwijanie umiejętności liczenia przedmiotów

Rozwijanie orientacji przestrzennej;

– Rozwijanie sprawności fizycznej

– Rozwijanie wyobraźni artystycznej

– Wdrażanie do umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich

– Ilustrowanie ruchem treści piosenek, swobodny taniec do piosenek;

 

PIOSENKA

„Tu mieszkam”

  1. To jest moje miasto, zna historii wiele.

Ratusz, zamek, rynek i piękne aleje.

Ref.: Kocham moje miasto,

miasteczko czy wieś.

Legendami swymi słynie.

Czy je poznać chcesz?

  1. Chodzę ulicami, zwiedzam i poznaję

moich sławnych przodków piękne obyczaje.

Ref.: Kocham moje miasto…

Bo gdy będę babcią z siwiuteńkim włosem,

będę nucić wnukom cichuteńkim głosem.

Ref.: Kocham swoje miasto…

WIERSZ

„Rysunek”

To jest mój dom, słońce mieszka w nim,

a z komina leci w niebo  kolorowy dym.

To jest mój dom wśród zielonych drzew,

Tuż za progiem odpoczywa Azor, wierny pies.

Na parganie schną, gliniane garnki dwa

W oknie stoi mama, a na strychu jestem ja

To jest mój dom, zobacz tylko sam

 ile tego rysowania mam.

PIOSENKA

„Motylek”

  1. Motylek, motylek fruwa nad łąką,

Przez chwilę rozmawia z piękną biedronką.

Ref.: Wietrzyk wesołą piosenkę gra:

tralalalala, tralalalala

  1. Na skrzydełkach motyla mienią się wzory,

Do tańca zaprasza mrówki i pszczoły.

Ref.: Wietrzyk wesołą…

  1. Motylek, motylek na listku siada,

Kołysze się, bo to świetna zabawa.

Ref.: Wietrzyk, wietrzyk…

WIERSZ

Zielone żabki”

Zielone żabki nad zielonym stawem

urządziły sobie zieloną zabawę

W zielone się listki ślicznie wystroiły

i w zielonej trawie walczyka tańczyły

A kiedypod wieczór były już zmęczone

to z pasikonikiem zagrały w…zielone

 

KWIECIEŃ

Założenia Dydaktyczno-Wychowawcze

  1. „Wielkanoc”

– Poznawanie tradycji i symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi;

– Wzmacnianie więzów w rodzinie;

– Przeliczanie w dostępnym zakresie;

– Kultywowanie tradycji zwyczajów rodzinnych;

– Segregowanie przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie;

– Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej podczas pracy z obrazkiem;

– Zapamiętywanie krótkich tekstów literackich;

– Wyszukiwanie odpowiedzi na postawione przez siebie pytania;

– Rozwijanie sprawności manualnej podczas ćwiczeń motoryki małej oraz wykonywania prac plastycznych;

– Rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych;

 

  1. „Ochrona przyrody”

– Poznawanie znaczenia pojęcia „ochrona przyrody”;

– Nauka poszanowania roślin poprzez np. niełamanie gałęzi krzewów;

– Nauka piosenek, rozwijanie pamięci poprzez zapamiętywanie tekstów;

– Nauka dbania o środowisko wokół siebie;

– Ilustrowanie ruchem treści piosenek, swobodny taniec do piosenek;

– Rozbudzanie zainteresowań technicznych;

– Rozwijanie sprawności manualnej podczas ćwiczeń motoryki małej oraz wykonywania prac plastycznych;

– Rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych;

 

 

PIOSENKA

„Wielkanocne cuda”

 1. Stoi już w koszyku

cukrowy baranek.

Brakuje nam jeszcze

zdobionych pisanek.

Ref.: Pisanki, pisanki,

wielkanocne cuda.

Ja maluję złotą,

twoja będzie ruda.

2. Śmieje się wesoło

cukrowy baranek,

bo w jego koszyczku

pełno jest pisanek.

Ref.: Pisanki, pisanki…

 

WIERSZ

„Wielkanoc”

 

Radosne święta, święta Zmartwychwstania,

budzi się życie, nadzieja się rodzi,

biały baranek z dzwoneczkiem na szyi

w gąszczu rzeżuchy zielonej już brodzi.

Barwne pisanki śmieją się z koszyka,

kuszą mazurki, pierników aromat,

baby drożdżowe lukrem malowane,

a w sercach radość i wiosna zielona.

PIOSENKA

„Bez ptaszków i bez żab”

1.Gdy nadchodzi wiosny czas, rozśpiewany cały las,

bo na każdym drzewie ptak, a pod drzewem dziesięć żab.

Hałasują: ćwir, ćwir, ćwir,

hałasują:rech, rech, rech,

gdyby tak nie było ich,

milczałby zielony mech.

Ref: Jaki byłby ten nasz świat bez wróbelków i bez żab? Jaki byłby rano świt, gdyby nam nie ćwierkał nikt,nie kumkał nikt.

2. Jakiż inny byłby dzień!

Tylko słońce, tylko cień,

auta szum i burzy grzmot,

samolotu głośny lot

i spieszący ludzi tłum,

wiejącego wiatru śmiech

i żadnego ćwir, ćwir, ćwir,

i żadnego rech, rech, rech.

WIERSZ

„Śmieciu precz”

 

Gdy rano słońce świeci,

wybiegają na dwór dzieci.

Miotły, szczotki idą w ruch,

bo dokoła wielki brud.

Śmieciu precz, brudzie precz!

Ład, porządek dobra rzecz!

Tu papierek od cukierka.

Tam po soku jest butelka.

Ówdzie puszka po napoju.

I pudełko może twoje.

Żyć nie można w bałaganie.

Więc się bierzmy za sprzątanie.

Zmykaj śmieciu do śmietnika.

Bałaganie, brudzie znikaj!

 

MARZEC
Założenia Dydaktyczno-Wychowawcze

1. „Były sobie dinozaury”
– Poznawanie historii powstanie węgla kamiennego, jego właściwości;
– Poznawanie wybranych zwierząt (np. dinozaury) i roślin (np. paprocie) występującyhc w prehistorii;
– Nauka pracy z nożyczakami – poznanie zasad bezpiecznego korzystania;
– Porównywanie przedmiotów ze względu na ich cechy;
– Segregowanie przedmiotów ze względu na ich przeznczenie;
– Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej podczas pracy z obrazkiem;
– Zapamiętywanie krótkich tekstów literackich;
– Wyszukiwanie odpowiedzi na postawione przez siebie pytania;
– Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów;
– Kaształtowanie analizy i syntezy wzrokowej – składanie obrazków w logiczną całość;
– Rozwiajanie sprawnoci ruchowej;
– Ćwiczenie zdolności manualnych;
– Rozbudzanie zainteresowań technicznych;

2. „Wiosna tuż – tuż”
– Obserwowanie zmian w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną np. powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się kwiaty (krokusy);
– Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kwiatów;
– Nauka piosenek;
– Ilustrowanie ruchem treści piosenek;
– Powtarzanie nazw następujących po sobie pór roku;
– Porównywanie przedmiotów ze względu na ich cechy;
– Segregowanie przedmiotów ze względu na ich przeznczenie;
– Rozwijanie sprawności manualnej podczas ćwiczeń motoryki małej;
– Rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych;
– Wykonywanie prac plastycznych zgodnie z przedstawionym wzorem.

PIOSENKA
„Bartek Dinozaur”

1. Ja mam kumpla Dinozaura la, la, la
Jest z gatunku Stegozaura la la la
Lubi śmiać się dużo biegać la, la, la
Uśmiechniety świat przemierza la, la, la
Ref.: To Bartek Dinozaur, już cukierki pożarł
I się bawić z nami lubi cały dzień
Wszystkich w koło kocha i nie strzela focha
Na gitarze gra, zawsze humor dobry ma.
2. Kiedy razem się bawimy la, la, la
Dużo śmiesznych min stroimy la, la, la
Często razem się tulimy la, la, la
To dinozaur bardzo miły la, la, la
3. Ja mam kumpla Dinozaura la, la, la
Jest z gatunku Stegozaura la la la
W nocy zawsze mnie obroni la, la, la
I przegoni złe potwory la, la, la

WIERSZ
„Walka dinozaurów”

W gąszczu liści wielkie ślepia
Patrzą ktoś ukryty czeka
Wodzi okiem obserwuje
Cicho przy tym posapuje

Nagle ruszył jak z kopyta
Upolował napastnika
Jedna bestia drugą szarpie
I to wcale nie na żarty

Walka toczy się zaciekła
ślinka z pyska już pociekła
Walkę toczą dinozaury
Można rzec, że się pożarły

Paszcza wielka, zęby ostre
Wygrać walkę to nie proste
Lecz zwycięzca jeden tylko
Tyranozaur to dziecinko

PIOSENKA
„Deszczyk”

I. Kapu-kapu, pada deszcz,
strugi lecą z nieba.
A ja jednak powiem wam:
martwić się nie trzeba.

Ref.: Weź parasol zaraz do ręki,
włóż na nogi kalosze.
Zanuć słowa tej piosenki
i wesoło ruszaj w drogę.
Weź parasol zaraz do ręki,
włóż na nogi kalosze.
Zanuć słowa tej piosenki
i wesoło ruszaj w drogę. (2x)

II. Kapu-kapu, kapu, kap,
deszczyk z nieba leci,
w kroplach deszczu, nucąc tak,
idą sobie dzieci.

Ref.: Weź parasol…

III. Kapu-kapu, pada deszcz,
wszystko mokre w koło.
Przez kałuże sobie skacz,
śmiejąc się wesoło.

Ref.: Weź parasol…

WIERSZ
„Prośba do słoneczka”

Malutka główka krokusa
nad śniegiem się pojawiła.
To znaczy, że już wkrótce
przybędzie wiosna miła.
Słoneczko nasze kochane,
bardzo cię prosimy.
Ogrzewaj mocno ziemię,
zacieraj ślady zimy.
Pod śniegiem mocno bije
pani przyrody serce.
Słoneczko wyślij promienie,
daj ciepła jak najwięcej.

LUTY
Założenia Dydaktyczno-Wychowawcze

1. „W świecie baśni”
– Wzbudzanie zainteresowania literaturą;
– Uświadamianie następstwa pór roku;
– Przypominianie zasad bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
– Rozwijanie umiejętności przeliczania
– Wprowadzenie pojęć dodawania i odejmowania oraz nauka prawidłowego szacowania wyniku tych działań (na niewielkich przelicznikach);
– Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów;
– Kaształtowanie analizy i syntezy wzrokowej – składanie obrazków w logiczną całość;
– Rozwiajanie sprawnoci ruchowej
– Ćwiczenie zdolności manualnych
– Rozbudzanie zainteresowań technicznych

2. „Poznajemy kosmos”
– Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego;
– Oglądanie książek związanych z kosmosem;
– Poznawanie zawodów związanych z kosmosem np kosmonauty, astronoma;
– Nauka piosenek;
– Ilustrowanie ruchem treści piosenek
– Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych
– Rozbudzanie przynależności do grupy przedszkolnej podczas Balu Karnawałowego;
– Rozwijanie sprawności fizycznej;
-Wykonywanie prac plastycznych zgodnie z przedstawionym wzorem.

 

PIOSENKA
„Krasnoludki”

My jesteśmy krasnoludki,
hopsa sa, hopsa sa,
pod grzybkami nasze budki,
hopsa sa, hopsa sa,
jemy mrówki, żabkie łapki,
oj tak tak, oj tak tak,
a na głowach krasne czapki,
to nasz, to nasz znak.

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy,
trutu tu, trutu tu,
gdy ktoś senny, to uśpimy,
lulu lulu lu,
gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka,
ajajaj, ajajaj,
to zapłacze niezabudka,
uuuuu.

WIERSZ
„Wesoły Królik”

Za różową górą,
za niebieskim lasem
mieszkał biały królik,
wesoły grubasek.
Królik razem z żoną,
córką i synkami
założył pod lasem
własny sklep z bajkami.
Kto tylko królika
o bajki poprosi,
dostaje sto bajek
za złamany grosik.
I ja także byłam
w tym małym sklepiku.
Co kupiłam?
Bajkę.
Jaką?
O króliku!

PIOSENKA
„Usypianka”

1. Noc po świecie sobie chodzi,
kołysanki śpiewa.
Stary niedźwiedź mocno chrapie,
mysz pod miotłą ziewa.

Ref. Nocka chodzi na paluszkach,
cichutko się skrada.
Pod poduszkę najpiękniejsze
sny dla wszystkich wkłada. (bis)

2. Już uśpiła swym śpiewaniem
w wózeczkach laleczki.
Zasnął też pajacyk mały,
misie i książeczki.

Ref. Nocka chodzi na paluszkach,
cichutko się skrada.
Pod poduszkę najpiękniejsze
sny dla wszystkich wkłada. (bis)

WIERSZ
„Ufoludki”

W piaskownicy za przedszkolem
wylądował srebrny spodek,
a ze spodka już po chwili
ufoludki wyskoczyły.

Małe zwinne i zielone,
mądre i zaciekawione.

Wymierzyły i zbadały
ławki, piłki, trawnik cały.

Odleciały Mleczną Drogą
na planetę Togo-Togo.
Został po nich pył magiczny,
taki był sen kosmiczny.

STYCZEŃ

Założenia Dydaktyczno-Wychowawcze

1. „Zimową porą”
-Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
-Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności
-Uświadamianie następstwa pór roku
-Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku
-Wdrażanie do bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym
-Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów
-Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy; kontynuowania rytmów
-Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
-Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności
-Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy

2. „Nasi Dziadkowie”
-Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
-Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności
-Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy
-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
-Nauka piosenek i pląsów.
-Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
-Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.
-Rozwijanie sprawności fizycznej
-Wykonywanie prac plastycznych zgodnie z przedstawionym wzorem

PIOSENKA
„Głodny wróbelek”

1. Przekrzywia główkę, wesoło ćwierka
czy macie może coś dla wróbelka?

Ref: Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, la la la la.
Kto dla wróbelka ziarenka ma.

2. Wołają dzieci: pewnie, że mamy!
Przez całą zimę o ptaki dbamy!
Ref: Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, la la la la.
Kto dla wróbelka ziarenka ma.

WIERSZ

„Ptaszki i Dzieci”

Śnieg zasypał pola, lasy.
Dokąd lecą głodne ptaki?
Kto je karmi po zamieci?
Kto? Wiadomo, małe dzieci.
O, już biegną dwie dziewczynki.
Rozsypały okruszynki.
Zjadły ptaki chlebek biały.
„Ćwir, ćwir” – pięknie dziękowały.

PIOSENKA
„Babcia nigdy nie narzeka”

1. Włos na głowie ułożony,
Puder pięknie położony, to babcia kochana!
Modne dżinsy i bluzeczka,
Trampki, chustka, torebeczka, to babcia kochana!
Ref: Babcia nigdy nie narzeka,
I przed wiekiem nie ucieka,
Tak, tak, tak, tak, tak!
2. Kto najlepsze dania robi,
Pyszne zupki i pierogi, to – babcia kochana!
Słodki torcik, czy babeczka,
Pierwsza klasa kuchareczka, to – babcia kochana!
Ref: Babcia nigdy nie narzeka,
I przed wiekiem nie ucieka,
Tak, tak, tak, tak, tak!
Będzie jeszcze 100 lat żyła,
Dobry zdrowiem się cieszyła,

PIOSENKA
„Nieposłuszny dziadek”
1.Mam dziadka, który zawsze ma swoje własne zdanie
I nikt z całej rodziny nie może wpłynąć na nie,
Bo dziadek mój jest taki, że robi to co chce
i nawet mojej babci nie słucha się.
2. Prosiła babcia dziadka, by kran jej zreperował,
lecz dziadek nic nie zrobił i cały dzień próżnował.
Bo dziadek mój jest taki, że robi to co chce
i nawet mojej babci nie słucha się
3.Prosiła babcia dziadka
By podlał w domu kwiatki
Lecz dziadek zamiast tego
Zajadał czekoladki.
Bo dziadek mój jest taki, że robi to co chce
i nawet mojej babci nie słucha się
4. Prosiła babcia dziadka, by raz posprzątał w domu,
lecz zaraz do kolegi wymknął się po kryjomu.
Bo dziadek mój jest taki, że robi to co chce
i nawet mojej babci nie słucha się.

WIERSZ

„Babcia moja kochana”

Moja babcia kochana
Babcia jak druga Mama.
Nie ma lepszego lekarstwa na bóle niż gdy mnie Babcia przytula czule.
Babcia się troszczy, lubi rozpieszczać -jak zacznie karmić nie może przestać
i Babci nie można nikim zastąpić, więc trzeba ją cenić i pochwał nie skąpić.
I ja Cię chwalę kochana Babciu, wołając z przekorą: dziura w kapciu.

GRUDZIEŃ
Założenia Dydaktyczno-Wychowawcze

1. „A deszcz pada i pada…”
– obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią, występujących wtedy zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.
– wykonywanie prac plastycznych zgodnie z przedstawionym wzorem
– ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
– ćwiczenie sprawności manipulacyjnej
– uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych
– rozwijanie mowy, nauka krótkich tekstów literackich

2. „Zima biała”
– poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu
– poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
– pełnie ról społecznych np. w toku zabaw tematycznych
– rozwijanie sprawności fizycznej
– wykonywanie prac plastycznych zgodnie z przedstawionym wzorem
– ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
– uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych
– rozwijanie mowy, nauka krótkich tekstów literackich
– kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

WIERSZ
„Jesienna szaruga”

Deszcz po szybie ścieka
sza, sza, sza,
kapią krople deszczu
pla, pla, pla.
Wiatr piosenkę śpiewa
uu, uu, uu,
szumią z wiatrem drzewa
szu, szu, szu.

PIOSENKA
„Święty Mikołaju”
1. Święty Mikołaju, Święty Mikołaju dzieci już czekają, gdzieś ty gdzie? A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj przez komin zawołał: spieszę się!
Ref.: Worek prezentów wielki mam dobrze marzenia wasze znam. Wiem, że czekacie cały rok, więc wydłużałem krok.
2. Święty Mikołaju, Święty Mikołaju dzieci cię kochają, czy ty wiesz? A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj do dzieci zawołał : Ja was też!
Ref.: Worek prezentów wielki mam dobrze marzenia wasze znam. Wiem, że czekacie cały rok, więc wydłużałem krok.

WIERSZ
„Spacer maluchów”

Pada śnieżek biały,
Puszysty i suchy,
Idą na spacerek
Z przedszkola maluchy.
Pada śnieżek biały,
już jest po kolana.
Lepią dzieci razem
śmiesznego bałwana.

PIOSENKA

„Sypie śnieg”

1. Sypie śnieg 2x
Sypie biały śnieżek
Raz nasypie się do butów, raz jest za kołnierzem 2x

2. Pada śnieg 2x
Biały śnieżek pada
Biały bałwan śnieżne bajki dzieciom opowiada

3. Prószy śnieg /2x
Biały śnieżek prószy
Już ozdobił gwiazdeczkami zajączkowi uszy. /2x

 

LISTOPAD
Założenia Dydaktyczno-Wychowawcze

1. „Nasze rodziny”
– poznanie informacji na temat członków rodziny
– poznanie obowiązków domowych takich jak zmywanie, pranie, prasowanie itp
– nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny
– pełnie ról społecznych np. w toku zabaw tematycznych
– rozwijanie sprawności fizycznej
– wykonywanie prac plastycznych zgodnie z przedstawionym wzorem
– ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
– uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych
– rozwijanie mowy, nauka krótkich tekstów literackich

2. „Nasza kraj, miejscowość i region”
– poznawanie nazw swojego kraju, miasta, regionu oraz ich historii
– utożsamianie się ze swoim krajem – nauka wierszy, piosenek patriotycznych oraz symboli narodowych jak rówznież symboli miasta, dzielnicy
– rozwijanie sprawności fizycznej
– wykonywanie prac plastycznych zgodnie z przedstawionym wzorem
– ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
– uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych
– rozwijanie mowy, nauka krótkich tekstów literackich

WIERSZ
„Rodzina”
Kiedy mamusia i tatuś
dzień wolny od pracy mają,
na długi rodzinny spacer
wtedy nas zabierają.
Wszyscy mamy rowery
na wycieczki jeździmy,
takie dni są wspaniałe
bardzo je lubimy.
W upalne dni lipcowe
pływamy w czystym jeziorze,
a kiedy tatuś ma urlop
to jedziemy nad morze.

PIOSENKA
„Mama i tata to nie są roboty”

1. Samo się nie zrobi pranie, prasowanie
i mycie podłogi i kurzy ścieranie.
Same się ubrania nie poukładają
i same talerze się nie pozmywają.
Ref.
2. twoje łózko nie chce samo się pościelić,
a chwasty w ogródku same się wypielić.
Ref.
3. Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają,
wszyscy niech tak samo o porządek dbają.
Ref.
4. Samo się nie zrobi pranie,
prasowanie i mycie podłogi i kurzy ścieranie.
Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają,
wszyscy niech tak samo o porządek dbają”

HYMN POLSKI „MAZUREK DĄBROWSKIEGO”
(sł. Józef Wybicki, muz. autor nieznany)

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

WIERSZ
„Ojczyzna”
Wszystko dookoła:
Szkoła, przedszkole,
Fabryczne dymy,
Żelazna kolej,
Kwiaty przy oknie,
Klon koło bramy,
Słoneczny uśmiech
Kochanej mamy
I las, co cieniem
Dzieci zaprasza
– wszystko to – Polska
Ojczyzna nasza.

 

PAŹDZIERNIK
Założenia Dydaktyczno-Wychowawcze

1. „Nadeszła Jesień”
• obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zaszły w przyrodzie
• oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
• zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody.
• rozwijanie sprawności fizycznej
• ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
• uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych
• rozwijanie mowy, nauka krótkich tekstów literackich
• rozwijanie sprawności manualnej poprzez rysowanie kredkami, malowanie farbami
• kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

2. „Jesień w sadzie i ogrodzie”
• rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie.
• rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad.
• rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw – rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
• doskonalenie umiejętności malowania farbami
• ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
• uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych
• rozwijanie mowy, nauka krótkich tekstów literackich
• wdrażanie do dzielenia na sylaby prostych wyrazów
• rozwijanie sprawności manualnej poprzez rysowanie kredkami, malowanie farbami

WIERSZ
„Jesień”
Spadają liście,
szeleszczą wkoło,
wiatr je unosi
gwiżdżąc wesoło.

Lecą kasztany,
cieszą się dzieci.
Słabiej niż latem
słoneczko świeci.

Nagle żołędzie
z drzewa spadają,
chętnie je zaraz
wszyscy zbierają.

Pięknie korale
ma jerzębina,
to znak, że jesień
już się zaczyna.

WIERSZ
„Jabłoń”
Drzemie w sadzie jabłoń,
zasłuchana w ptasim śpiewie.
Ile jabłek już z niej spadło,
o sama nawet nie wie.

PIOSENKA
„Pani Jesień”
Wszyscy ludzie mówią, że jesień jest smutna,
a ja wcale się nie zgadzam z tym!
Jesień jest wesoła, echo za nią woła,
pełno przed nią złotych drzew.

Ref. Pani jesień do nas przyszła
i wesoło śpiewa nam,
strój jej zdobią złote liście,
na bębenku dla niej gram.

Odlatują ptaki i spadają liście,
ja w zeszycie też mam fajny liść.
O jesieni śpiewać mogłabym tu długo,
lecz przedszkola muszę iść.

Ref. Pani jesień do nas przyszła
i wesoło śpiewa nam,
strój jej zdobią złote liście,
na bębenku dla niej gram.

PIOSENKA
„Witaminowa piosenka”
1. Rośnie pomidor na krzaczku,
Obok cebuli, buraczków.
Z każdym dniem bardziej czerwony,
Śpiewa zadowolony.

Ref: Czy ktoś wie, czy ktoś wie
Co w warzywach kryje się?

2. Rośnie ogórek przy ziemi,
Obok ziemniaków, marchewki.
Z każdym dniem bardziej zielony
Śpiewa zadowolony.

Ref. Czy ktoś wie…

24
Kontrast