Gwiazdki

Nauczyciele: Wioletta Tosiek, Magdalena Osińska
Opiekunka: Katarzyna Komorzycka, Ewa Gałązka

Kiedy rano wstaje dzień, a Słoneczko się leniwie przeciąga,
do przedszkola gromadka Gwiazdek szczęśliwym krokiem nadciąga.
Przez zabawę się uczymy i choć mamy po 5 lat,
ciągle nowe odkrywamy – jaka jest Polska i jaki jest Świat.
Codziennie temat inny na zajęciach mamy.
W tym roku literki i cyferki poznamy.
W naszej czerwonej sali ozdobionej Gwiazdkami,
spędzimy rok wspaniały z Naszymi Ciociami

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE DLA GRUPY GWIAZDKI

MARZEC

V Temat: „W kinie i w teatrze”:

• poszerzenie wiedzy o kinie i teatrze, w tym również o właściwym zachowaniu podczas pobytu w tych miejscach,
• zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw dramowych,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat,
• kształtowanie sprawności fizycznej,
• pobudzanie wyobraźni,
• rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,
• poznanie nazw zawodów teatralnych,
• ćwiczenie aparatu mowy,
• zapoznanie z monetami i banknotami,
• doskonalenie umiejętności liczenia pieniędzy,
• rozwijanie umiejętności odczytywania dwóch współrzędnych (rząd i miejsce) oraz kodowania,
• rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni,
• zachęcanie do aktywności i zabawy, w tym do organizowania teatrzyków, zabaw dramowych,
• rozwijanie kreatywności podczas wykonywania prac plastycznych,
• rozwijanie wyobraźni, stymulowanie zmysłów,
• poznanie cech starego kina (niemych, czarno-białych filmów),
• zachęcanie do wykonywania prac plastyczno-technicznych, w tym prac pokazujących mechanizmy animacji,
• podsumowanie wiedzy dzieci na temat kina i teatru

PIOSENKA

„Magia kina”
sł. Agnieszka Frączek, muz. Jerzy Ostrowski

1.W pobliskim kinie, w jednej sal,
statek kosmiczny ruszył w dal,
gdy w drugiej sali, niedaleko,
mamut w hokeja grał nad rzeką.

Ref.: I w tym tkwi właśnie magia kina,
i w tym tkwi właśnie kina czar,
więc warto często w kinie bywać,
warto, och, warto! Ze wszech miar!

2.W pobliskim kinie, w trzeciej z sal,
król właśnie wydał wielki bal,
a zaraz obok, tuż za ścianą,
rekin chrup! chrupał łódź drewnianą.

Ref.: I w tym tkwi właśnie magia kina…

3.W pobliskim kinie, w piątej z sal,
dwa groźne wilki spotkał drwal,
jeden cap! drwala za ubranie…
Na szczęście tylko na ekranie!

Ref.: I w tym tkwi właśnie magia kina…

WIERSZ

„W starym kinie”
Agnieszka Filipkowska
Na nagraniu sprzed stu laty
niemy film – minione światy.
Tu czas jakby się zatrzymał…
Co to? Słyszysz dźwięk pianina?
Czarno-białe, nieme kino.
Czyżby kolor gdzieś zaginął?
Czy ktoś głos aktorów ściszył?
Choć coś mówią, nic nie słyszysz.
Patrz na gesty, patrz na twarze,
wszystko jasne się okaże.
O! Tekst jakiś na ekranie!
Opis sceny w zdobnej ramie.
Przyspieszone gesty, kroki,
panie poprawiają loki,
a panowie kręcą wąsa.
Kto kamerą wciąż potrząsa?
Sto lat temu świat filmowy
nie był wcale kolorowy.
Tak poznano magię kina.
Wszystko kiedyś się zaczyna.

IV Temat : „Nadeszła wiosna”:

 • poznanie narzędzi ogrodniczych, kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności w określonym czasie (co wynika z kalendarza i praw natury),
 • ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na jego temat,
 • poszerzanie wiedzy na temat cebul (jako warzyw i cebul kwiatów),
 • doskonalenie wyobraźni i wrażliwości na otaczającą przyrodę, utrwalenie informacji o czynnikach niezbędnych do życia rośliny, utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin i rozpoznawanie ich,
 • przeprowadzanie zabaw badawczych i obserwacji, kształtowanie poczucia następstwa czasu
 • utrwalanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,
 • rozpoznawanie ptaków powracających wiosną do Polski i omawianie ich wyglądu
 • stymulowanie zmysłów,
 • wykonywanie prac plastyczno-technicznych, rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności grafomotorycznych,
 • doskonalenie czynności matematycznych, odwzorowane liczby elementów za pomocą liczmanów, doliczanie i odliczanie poprzez dokładanie i odkładanie liczmanów,
 • różnicowanie i nazywanie obiektów a potem ich łączenie w pary pasujące do siebie,doskonalenie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie umiejętności dobrej zabawy w grupie, rozwijanie tężyzny fizycznej,
 • tworzenie wiosennego ogródka

PIOSENKA

„Kolorowa Pani Wiosna”
(sł. i myz.Jolanta Kucharczyk)

Pani wiosna przyszła w kwiecistej sukience,
w tym sezonie modne fiołki i kaczeńce.
Z żółtych tulipanów ma na włosach wianek,
w dłoniach trzyma bukiet z liliowych sasanek.

Ref.: Idzie wiosna uśmiechnięta
polem, lasem, łąką, drogą.
Szumią drzewa, szumią trawy,
piosenkę zieloną.

.Na gałązkach wierzby budzą się już kotki,
a w ogródku kwitną krokusy, pierwiosnki.
Białe przebiśniegi rozchylają płatki.
Na rabatach kwitną kolorowe bratki.

Ref.: Idzie wiosna uśmiechnięta ….

Ptaki wyśpiewują najpiękniejsze trele,
a nad łąką tańczą motyle i trzmiele.
Jak to dobrze, że już wiosna piękna, miła,
po tak długiej zimie do nas znów wróciła.

Ref.: Idzie wiosna uśmiechnięta…

WIERSZ

„Wiosenne powroty”
Barbara Szelągowska

Przyszła wiosna,
a tuż za nią
ptaki przyleciały.
Teraz będą
jak co roku
gniazda zakładały.

Bocian lubi
patrzeć z góry –
dom ma na topoli.
Za to żuraw
wśród mokradeł
raczej mieszkać woli.

A jaskółka
gdzieś pod dachem
gniazdko swe zakłada.
Zaś kukułka
swoje jajka
niesie do sąsiada.

Tyle ptaków
powróciło
do nas razem z wiosną!
W dużych gniazdach,
małych gniazdkach
niech pisklęta rosną

III Temat : „Marcowa pogoda”:

• utrwalenie wiedzy na temat rodzajów ubrań, zapoznanie z określeniem „ubierać się na cebulkę”, kształtowanie nawyku ubierania się adekwatnie do pogody,
• poszerzanie wiedzy na temat różnorodności zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przysłowiem: „w marcu jak w garncu”,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat,
• tworzenie prac plastyczno-technicznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów,
• utrwalanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,
• rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
• składanie obrazków z części
• układanie i rozwiązywanie zadań matematycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10
• tworzenie grupowego kalendarza pogody, zapoznanie z przyrządami do pomiaru temperatury oraz siły i kierunku wiatru,
• zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków,
• kształtowanie sprawności fizycznej, doskonalenie rzutu i chwytu,
• zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów,
• rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,

PIOSENKA

„Marcowe przewroty”
sł. i muz Krystyna Gowik

Marcowa pogoda to same przewroty ,
bo marzec lubi tak żarciki i psoty.
A to deszczyk – kap, kap, kap.
A to wietrzyk – uuu.
A to śnieżek – ciap, ciap, ciap.
A to burza – buu.
A jak się marzec zmęczy, jak się bardzo zmęczy,
to błyśnie siedmioma kolorami tęczy.

Ktoś musi pilnować tego łobuziaka.
Pogoda przy nim jest kapryśna wciąż taka.
Biegnie wiosna – tup, tup, tup –
pośród pierwszych burz.
– Przestań psocić! – mówi mu.
– Przestań psocić już!
Lecz marzec mówi wiośnie, że mu psot nie szkoda,
dlatego jest w marcu jak z garnka pogoda .

 

WIERSZ

„W marcu jak w garncu”
Marcin Przewoźniak

Wiosna! Wiosna! Koniec zimy!
Ależ wszyscy się cieszymy!
Ciepły wietrzyk, śnieg topnieje,
Kwitnie krokus, słońce grzeje…

Aż tu nagle deszcz ze śniegiem!
Rzeką płyną kry szeregiem.
Mróz uścisnął świat na nowo.
Z szafy kurtkę weź zimową!

Po południu – mróz ucieka.
Ptaki słychać już z daleka.
Ciepły deszczyk. Śnieg topienie.
A wieczorem…? Mrozem wieje!

Marzec pąki drzew rozwiesza.
Marzec nam w pogodzie miesza.
Zimę z wiosną w kółko toczy.
Marzec lubi nas zaskoczyć!

II Temat: “Cztery żywioły”
• ćwiczenia w postrzeganiu świata różnymi zmysłami,
• pogłębianie wiedzy na temat świata,
• zapoznanie ze skutkami katastrof naturalnych,
• kształtowanie postaw proekologicznych,
• rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
• ćwiczenie uważnego słuchania krótkiego tekstu,
• zapoznanie z właściwościami wody,
• poznanie zjawiska obiegu wody w przyrodzie,
• ćwiczenie wnioskowania i przewidywania konsekwencji pewnych zjawisk,
• ćwiczenie wyrażania i określa stanów emocjonalnych w sposób werbalny i niewerbalny,
• ćwiczenie współdziałania w zespole, akceptowania potrzeb innych,
• doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej,
• rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni,
• utrwalanie prawidłowych nawyków oddechowych,
• prawidłowego toru oddechowego oraz prawidłowej koordynacji ruchowej podczas oddychania,
• kształtowanie umiejętności gospodarowania wydychanym powietrzem oraz regulowania siły wydechu,
• poszerzanie wydolności oddechowej płuc,
• wydłużanie fazy wydechu,
• ćwiczenie w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej..

PIOSENKA

„Żywioły”
sł. i muz. Joanna Kucharczyk
1. Po ziemi chodzimy, rolę uprawiamy,
Warzywa, owoce, zboża z pól zbieramy.
Pod ziemią są węgiel, różne minerały,
lecz trzęsienie ziemi niszczy miasta całe.

Ref.: Światem rządzą cztery potężne żywioły:
ziemia, woda, powietrze i ogień.
Do życia niezbędne, wciąż nam pomagają,
lecz niekiedy siłę niszczycielską mają.

2. Wodę wciąż pijemy, wodą się myjemy,
najcenniejszym darem jest dla nas na ziemi.
Piękne są jeziora, morza, oceany,
lecz powódź zalewa ogromne obszary.

Ref.: Światem rządzą cztery potężne żywioły…

3. Ogień jest od dawna ludzi przyjacielem,
daje światło, ciepło, w mroźne dni nas grzeje.
Lecz potrafi spalić domy, lasy całe,
gdy wybuchnie strasznym, niszczącym pożarem.

Ref.: Światem rządzą cztery potężne żywioły…

4. Życie nie mogłoby istnieć bez powietrza,
wiatr porusza żagle, wiatraki napędza.
Tak bardzo potrzebne jest do oddychania,
czasem jednak niszczy ziemię huraganem.

Ref.: Światem rządzą cztery potężne żywioły…

WIERSZ

„Taniec iskry”
Leszek Sulima-Ciundziewicki
Wystrzeliła iskra z pieca,
teraz będzie wielka heca.
„Zacznę tańczyć, jestem wolna,
na dodatek taka zdolna.
Zaraz ogień tu rozniecę,
będę większa, wyżej wzlecę.”
Buzię swoją już wydyma
i rozpałkę rozpoczyna.
Najpierw padła na kolana,
rozpaliła drwa, polana,
żywym ogniem posilona
poleciała niczym wrona.
Wyżej, wyżej na zasłony
tutaj ogień rozpalony,
dla pożaru da początek
niechaj się rozwija wątek.
„Dym i ogień bracia moi,
– niechaj każdy nas się boi,
niech zabawa wiecznie trwa,
dzisiaj żądzę tutaj ja.”
Tak ogromne plany miała,
lecz do garnka się dostała,
w garnku była jeszcze woda,
nagle psssyt… czy wam jej szkoda?

I Temat: “Pod ziemią, pod wodą”:
• zapoznanie z naturalnymi zasobami ziemi,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• kształtowanie percepcji wzrokowej,
• zachęcanie do odbierania świata wieloma zmysłami,
• kształtowanie prawidłowych sposobów radzenia sobie z emocjami,
• doskonalenie prawidłowego chwytu pisarskiego,
• rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu literackiego
• rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,
• zapoznanie z bogactwem życia pod wodą,
• wprowadzenie pojęcia „rafa koralowa”,
• rozwijanie sprawności grafomotorycznej i manualnej oraz umiejętności plastyczno-technicznych
• doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych w zakresie 10,
• utrwalenie wiedzy na temat złóż surowców, kopalni i ich rodzajów,
• zachęcanie do przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków
• zapoznanie z naturalnymi dźwiękami Ziemi,
• pobudzanie do aktywności muzyczno-ruchowej,
• kształtowanie poczucia formy muzycznej,
• ćwiczenie orientacji w przestrzeni,
• zapoznanie dzieci z budową wulkanu oraz procesami zachodzącymi w nim

PIOSENKA

“Włoski walczyk”
Muz. Melodia włoska
Sł. Henryk Rostworowski

1. Wesoły ten walczyk
aż z Włoch przybył tu.
Będziemy go tańczyć,
nie zbraknie nam tchu.
La, la-la-la-la, la-la-la,
la, la-la-la-la, la.
2. Raz w lewo, raz w prawo,
niewielki to trud,
wesoło i żwawo
śpiewajmy jak z nut.
La,la-la-la-la, la la la,
la, la-la-la-la, la.

WIERSZ

“Kret”
Agnieszka Frączek
– Kto to taki – kret się głowił –
na dach domu wszedł kretowi?
Kto w zieloność dachu wlazł mu
i tam, nie bez entuzjazmu,
lokatorom tak fik! fika,
że aż sen im z powiek zmyka?
Kto nie zważa na to, iż
kret w dzień sypia?!
Dzik? Żbik? Mysz?
Wreszcie kret się odburmuszył,

ramionami tylko wzruszył,
latareczkę w łapę złapał
i po chwili w kapciach człapał
poprzez ciemność swego lokum.
Człapu, człapu…
Krok po kroku…
Kiedy dotarł już do drzwi,
lekko je uchylił i…
– Sprawdźmy, czy gość ma łaskotki –
rzekł na widok czyjejś stopki.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE DLA GRUPY GWIAZDKI

LUTY

III Temat : „Zimowe zabawy”

 utrwalanie nazw zjawisk atmosferycznych występujących zimą, poznanie sposobów ochrony przed zimnem i dobierania
stroju odpowiedniego do pogody,
 wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na dworze na śniegu i lodzie,
 rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie prawidłowej postawy,
 tworzenie zbiorów kilkuelementowych i porządkowanie ich liczebności wg kolejności wzrastającej,
 porównywanie wielkości elementów i układanie ich od najmniejszego do największego
 stosowanie określeń : mały, mniejszy,najmniejszy, duży większy, największy
 rozwijanie słuchu fonematycznego, wyobraźni i umiejętności wypowiadania się,
 rozwijanie sprawności manualnej oraz spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej,
 utrwalanie poznanych liter i cyfr,
 rozwijanie słuchu muzycznego, nauka piosenek tematycznych, doskonalenie poczucia rytmu

PIOSENKA

„Zima”
sł.Edward Szymański, muz.Tadeusz Mayzner

Fiu! Fiu! Fiu! gwiżdże wiatr,
Gwiżdże wiatr na cały świat.
Leci, leci przez zagony,
Tańczy wkoło jak szalony!

Ref.: Ani wiatru, ani zimy
My się wcale nie boimy
Bo na wiatr, na wiaterek
Ty masz futro ja sweterek.
Hu-ha, hu-ha, niechaj sobie dmucha! } 2x

Pada śnieg, pada śnieg,
Pada nocą i we dnie.
Tyle śniegu napadało,
Wszędzie czysto, wszędzie biało!

Ref.: Ani wiatru, ani zimy
My się wcale nie boimy,
Bo na śniegu każdy wszędzie
Saneczkami jeździć będzie!
Oj, da dana, śniegu po kolana! } 2x

Trach, trach, trach, trzeszczy mróz,
Jak upadniesz będzie guz.
Oj, dmuchają w ręce ludzie,
Tupią tup, tup, tup po grudzie.

Ref.: Ani mrozu, ani zimy
My się wcale nie boimy,
Bo na lodzie jest uciecha,
Gdy na łyżwach można jechać!
W lewo, w prawo mkniemy sobie żwawo! } 2x

WIERSZ

„Dziewięć bałwanków”
Anna Łada – Grodzicka

Ten pierwszy bałwanek ma brzuszek pękaty.
I pasek szeroki, co dostał od taty.
Ten drugi bałwanek garnek ma na głowie.
Czy mu w nim nie ciężko?
Kto na to odpowie.

Ten trzeci bałwanek też bielutki cały.
W ręku gałąź trzyma, co mu dzieci dały.
A czwarty bałwanek w dużym kapeluszu.
Chyba nic nie słyszy, no bo nie ma uszu.

A piąty bałwanek dużą miotłę trzyma.
I chce, żeby długo była mroźna zima.
A szósty bałwanek, zupełnie malutki.
Szepce cichuteńko: „Chcę mieć własne butki”.

A siódmy bałwanek, jakby większy nieco.
Woła: „Patrzcie w górę, płatki śniegu lecą”.
A ósmy bałwanek ma kilka wąsików,
kapelusz na głowie i osiem guzików.

Bałwanek dziewiąty to wielka chudzina.
Ale głośno krzyczy:
„Niech mróz długo trzyma!”

II Temat: „Karnawał”:
• poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie,
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
• rozwijanie tężyzny fizycznej, empatii, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka,
• poszerzanie słownictwa w języku angielskim,
• utrwalanie poznanych liter,
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, słuchania ze zrozumieniem, słuchu fonematycznego, sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• wdrażanie do zachowywania ciszy podczas wykonywania wszelkich zadań,
• utrwalanie poznanych cyfr,
• wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego,
• doskonalenie umiejętności liczenia, logicznego myślenia,
• rozwijanie umiejętności odwzorowywania i sprawności manualnej,
• wzmacnianie wiary we własne możliwości,
• poznanie pojęcia „taniec”,
• zapoznanie z tradycjami tłustego czwartku,
• rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, koordynacji wzrokowo- ruchowej,
• uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką
• utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących karnawału,
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej,
• poszerzanie doświadczeń plastycznych,
• rozwijanie umiejętności poznawania otaczającego świata za pomocą wielu zmysłów,
• zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych

PIOSENKA

„BAL W PRZEDSZKOLU”
sł. i muz. T. Wójcik

1.Dziś w przedszkolu wielki bal,
tańczy razem ze sto par.
Lalka Barbie, miś Puchatek,
w czerwonym kubraczku skrzatek.

Ref. Tralalalala, tralalala,
każdy dobry humor ma./x2

2.Trzy księżniczki, bury miś
tańczą walca raz, dwa, trzy.
Zorro z batmanem pomyka,
wesoło dziś gra muzyka.

Ref. Tralalalala, tralalala,
każdy dobry humor ma./x2

WIERSZ

„Karnawał w przedszkolu”
Czesław Bednarek
Karnawał w mieście Łodzi
żadnym dzieciom nie zaszkodzi.
Zosia w myszkę się zamienia,
Kasia maskę ma jelenia,
Staś kowbojem jest i basta,
korona na Jolę troszkę ciasna,
Krzyś piratem być próbuje.
Całe przedszkole dziś wiruje.
Ma być gwarno i wesoło,
cała grupa tańczy wkoło
sali ubranej w korale,
wstążki oraz spirale,
zapraszając do zabawy
nawet te najmniejsze szkraby,
by i one, jak rodzice,
mogły poczuć rytmów bicie,
samby, salsy albo cza-czy,
bo taniec to radość znaczy.
A karnawał w naszej Łodzi
za dobry zwyczaj uchodzi.

I Temat: „Wszystko jest muzyką”:

• uświadomienie dzieciom wagi dźwięków w codziennym życiu, skłonienie do zastanawiania się, czym jest cisza,
• rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,
• umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem,
• utrwalanie zasad komunikacji,
• kształtowanie sprawności fizycznej
• zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry,
• rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,
• zapoznanie z instrumentami muzycznymi i podziałem ich ze względu na źródło dźwięku, utrwalenie ich nazw,
• rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej,
• wprowadzenie pojęcia „rytm”, rozwijanie umiejętności zapamiętywania i odczytywania rytmów,
• utrwalenie nazw emocji, min z nimi związanych,
• kształtowanie umiejętności wyrażania emocji,
• wspomaganie rozwoju społecznego,
• kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,
• dokładne wykonywanie wszystkich ćwiczeń i zadań
• pobudzanie do ekspresji artystycznej,
• stymulacja wielu zmysłów,
• rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych,
• poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania podczas koncertu,
• ćwiczenie aparatu mowy (przez wymawianie wyrazów dźwiękonaśladowczych).

PIOSENKA

„Hymn krainy muzyki”
sł. Aleksandra Chmielewska, muz. Aleksandra Chmielewska i Karolina Szczerbakowska-Biniszewska

Gdy w przedszkolu gra muzyka – tańcujemy wkoło.
Nie ma ciszy, nie ma nudy – bardzo jest wesoło!

Ref.: I każdy z nas dobrze wie, Kraina Muzyki wspaniała jest!
Szybkie, skoczne pioseneczki – wszyscy uwielbiamy,
a przy wolnych – jak żółwiki wolno się ruszamy.

Ref.: I każdy z nas dobrze wie…
Trąbka, flecik i fortepian – grają dziś od rana:
trutu, tu tu, fiju, fiju, bum, bum, na, na, na, na.

Ref.: I każdy z nas dobrze wie…
Lecz żeby na instrumentach grać,
trzeba się na muzyce znać,
rozumieć cały nutowy świat.
Ty rozumiesz? On rozumie? Bo ja TAK!
Wszystkie te muzyczne sprawy – to nie tajemnica,
dzięki naszej ulubionej – Pani Muzyce!

Ref.: I każdy z nas dobrze wie…

WIERSZ

„Dyrygent”
Małgorzata Szwajlik
Dziś orkiestra nieco spięta, bo się boi dyrygenta,
który słynie, jak wieść niesie,
z najgroźniejszych min ma świecie
oraz ruchów pełnych złości,
co muzyków wprawia w mdłości.
Jest! Już idzie! Kroczy dumnie!
Nikt nie chrząknie, nikt nie szurnie.
Pan koncertmistrz, w przerażeniu,
wstaje, z duszą na ramieniu,
by powitać, w aurze zgrozy
mistrza dyrygenckiej grozy!
Mistrz się wita. Cisza wkoło. Czeka.
Nagle marszczy czoło,
potem chwilę kręci nosem,
wreszcie mówi (miłym głosem):
– Państwo jacyś tacy spięci,
Wszak nie gryzą dyrygenci!
– Wszak nie gryzą?! Kamień z serca!
Odetchnęła w mig orkiestra.
A dyrygent?
Wziął batutę i muskając każdą nutę,
dotarł, bez drobiny złości, do krainy łagodności.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE DLA GRUPY GWIAZDKI

STYCZEŃ

IV Temat: "W kosmosie":
 • poznanie pojęć: „kosmos”, „Układ Słoneczny”, „planety”, zapoznanie ze sprzętami do obserwowania i badania kosmosu oraz z zawodami (astronom, astronauta),
 • poszerzenie wiedzy na temat ruchu planet wokół Słońca oraz na temat ruchu obrotowego Ziemi (dzień i noc), utrwalanie nazw planet,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,  ćwiczenia usprawniające równowagę,
 • doskonalenie sprawności manualnej, wykonywanie prac plastyczno-technicznych,  doskonalenie umiejętności cięcia po linii, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
 • kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, wystukiwanie rytmów przy pomocy instrumentów muzycznych,  
 • utrwalanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,  
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych, liczenie elementów, porównywanie liczebności zbiorów,
 • powodowanie zmian odwracalnych przy pomocy układania, przesypywania i przelewania ,obserwowanie zmian, ustalanie co się zmieniło i w jaki sposób można to odwrócić,
 • rozwijanie  umiejętności i współpracy w parach i w małych zespołach,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów.
PIOSENKA 

„Kosmiczny taniec”
sł. Agnieszka Filipowska, muz. Krzysztof Mroziński

Kosmos to scena, a na tej scenie
tańczą planety. Trwa przedstawienie.
Osiem z nich tworzy Układ Słoneczny.
Ziemia wiruje krokiem taneczny.

Ref. Glob nasz błękitny, planeta Ziemia
To dom dla zwierząt, roślin i ludzi.
W całym kosmosie lepszego nie ma.
Tutaj co rano słońce nas budzi.

Merkury, Wenus a za nią Ziemia
Mars, olbrzym Jowisz, Saturn w pierścieniach
Uran, niebieski Neptun na końcu
Wciąż krążą w tańcu swym wokół księżyca

Ref. Glob nasz błękitny, planeta Ziemia

A wokół Ziemi jak baletnica
Toczy się srebrna kula księżyca.
Chodź czasem możesz dostrzec z oddali
Tylko część jego - jasny rogalik

Ref. Glob nasz błękitny, planeta Ziemia

WIERSZ

"Pan Astronom mówi o Słońcu"
Wanda Chotomska 

Dlaczego Słońce świeci?
To jasne jest od razu,
jeśli się wie, że Słońce
to wielka kula gazów.
Te gazy wciąż się tłoczą,
te gazy wciąż są w ruchu
i żarzą się, i prażą
w słonecznym wielkim brzuchu.
Słońce to kula gazów
bez przerwy rozżarzona.
Stąd właśnie płynie światło,
stąd płynie ciepło do nas.
Popatrzcie naokoło:
to wszystko, co widzicie 
-świat roślin, ludzi, zwierząt
 -Słońcu zawdzięcza życie.
III Temat: "Babcia i Dziadek":
 • uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych, wypowiadanie się na temat babć i dziadków, zachęcanie do robienia miłych niespodzianek bliskim,
 • utrwalanie nazw członków rodziny,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, współdziałanie w zespole,
 • rozwijanie mowy, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat oraz słuchania ze zrozumieniem, utrwalanie poznanych liter, ćwiczenie pamięci,
 • doskonalenie sprawności manualnej, usprawnianie motoryki małej i dużej,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności liczenia, rozpoznawanie poznanych cyfr, kształtowanie orientacji w przestrzeni,
 • powodowanie zmian odwracalnych i ich obserwowanie oraz ustalanie co się zmieniło,
 • segregowanie elementów ze względu na wielkość i kolor,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy i dzielenia się zadaniami w zespole oraz wyznaczania ról,
 • rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego.
PIOSENKA

„Kraina babci i dziadka
 . i muz. Krystyna Gowik

Mama w pracy, tata w pracy, mało widzą nas.
 Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas.
 Mama w biegu, tata w biegu, śpieszą się co dnia.
 Ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan!
 Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

RefA tam lody kolorowe i zabawki odlotowe,
Karuzela i spacer z psem,
Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!
A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.
Potem pizza, a może dżem?
Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

Mama stara się jak może, by być bliżej nas,
Ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas!
Tata stara się jak może, aby z nami być,
Ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć.
Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć!

Ref. A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe…

WIERSZ

„Kwiaty dla dziadka” 
Wanda Chotomska

Kto ci powie o dawnych latach
tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie , jak ludzie rosną
opowie ci twój dziadek.
Otworzy serce , kieszeń otworzy ,
podsunie czekoladę.
Z twoich sukcesów zawsze się cieszy.
Kto? No wiadomo dziadek.
A jak coś spsocisz , a jak naknocisz
jak trzeba spytać o radę –
to kto za uszy wyciągnie z biedy ?
Wiadomo – zawsze dziadek!
Więc wnuki proszą , żeby w kwiaciarniach
kwiatków nie chować pod ladę.
Dziadek ma święto!
Kwiaty dla dziadka!
Wiwat , niech żyje dziadek!

II Temat: „Prehistoryczny świat”:

• zaciekawienie historią, zachęcanie do dbania o pamiątki i relikty przeszłości,
• uświadomienie roli muzeum w życiu człowieka,
• zapoznanie z zawodem archeologa,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i prowadzenia rozmowy temat,
• kształtowanie sprawności fizycznej,
• rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej,
• poszerzenie wiadomości o dinozaurach,
• rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i manualnych,
• doskonalenie umiejętności matematycznych, liczenia, układania rytmów, utrwalanie figur geometrycznych, dostrzeganie regularności typu „Jesień-Zima-Wiosna-Lato”, wychwytywanie regularności w prostych opowiadaniach ruchowych,
• wyrażanie ekspresji twórczej (m.in. plastycznej),
• zachęcanie do zabaw badawczych i wyciągania z nich wniosków,
• rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni,
• ćwiczenie percepcji słuchowej i wzrokowej,
• rozwijanie kreatywności, wyobraźni,
• pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do poznawania nowych rzeczy

PIOSENKA

„Dinozaurów świat”
J. Tomkowska, J. Chroł

Bardzo dawno temu, świat był inny tak..
Dinozaury żyły w nim, ludzi było brak.
Wielkie, ciężkie szybkie, groźne stwory te
Tajemnicze nazwy ich, czy Ty znasz już je

Ref.: Pte-ro-daktyl, diplodok i rex
Tri-ce-ra-tops i kuanozon też.
Dinozaury to ciekawy świat
Jakie jeszcze dinozaury znasz

WIERSZ

„Wesołe dinozaury”
Joanna Liszewska
Kochane dzieci, czy o tym wiecie,
że dinozaury żyły na świecie?
Triceratopsy jadły roślinki,
wciąż powtarzały: – Mniam, mniam jarzynki!
A diplodoki, wielkie jak bloki,
sięgały głową hen! pod obłoki.
Kiedy diplodok kichał a psik!,
to chmurki z nieba znikały w mig.
Mistrzem latania był pteranodon –
wielkie miał skrzydła, króciutki ogon.
Stale wygrywał w lotach zawody,
lecz za nic nie wszedłby do wody
Welociraptor gnał niczym strzała,
gdy dawał susy, ziemia aż drżała.
– Uważaj, szybki welociraptorze,
bo w biegu nogi pogubić możesz!
Mozazaur był znanym pływakiem,
pokazy robił nie byle jakie!
Cóż, nikt oglądać ich nie chciał z bliska,
takie miał wielkie i ostre zębiska!

 

I. Temat: „W Nowym Roku”:

• poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego;
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
• poszerzanie słownictwa w języku angielskim;
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
• wiczenie słuchu fonematycznego;
• kształtowanie sprawności manualnej;
• ukazywanie cykliczności następowania dnia i nocy;
• wdrażanie do porządkowania sali po zakończonej zabawie;
• utrwalanie nazw dni tygodnia;
• doskonalenie umiejętności odwzorowywania;
• kształtowanie dostrzegania rytmu w następowaniu po sobie dni tygodnia;
• wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich;
• zapoznanie z nazwami miesięcy i cyklicznością pór roku;
• umuzykalnianie;
• rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie;
• poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności;
• poszerzanie doświadczeń plastycznych, usystematyzowanie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem,
• zdobywanie nowych wiadomości za pomocą wielu zmysłów.

PIOSENKA 

„Mija czas”
sł. Marcin Przewoźniak, muz. Robert Dziekański

Dni i noce w berka grają.
Jasno-ciemno, ciemno-jasno.
A zegary nam tykają:
Proszę wstawać, proszę zasnąć.
Ref.: Poniedziałek, wtorek, środa…
Tup-tup! Idą dni.
Czwartek, piątek i sobota,
pomachajmy im!
Hej niedzielo, hej niedzielo, (x2)
nie uciekaj mi!
Raz jest biało, raz zielono!
Było zimno, jest gorąco.
Wszystko zmienia się, wiadomo:
mija miesiąc za miesiącem.
Ref.: Poniedziałek, wtorek, środa…

WIERSZ

„Słońce zachodzi”
Anna Aschenbach

Słońce idzie w dół po niebie,
W morze ciche i głębokie,
Wąską ścieżką poprzez fale,
Aż do moich jasnych okien.
Z drzew i z latarń, i z huśtawek
Wyrastają długie cienie,
I jak lekkie wycinanki
Rozsypują się na ziemię.
Zamknę oczy i odpłynę
Snem w krainy niesłychane.
W innym oknie, w innym złocie
Słońce zbudzi mnie nad ranem.

_____________________________________________________________________________________________________________

Zadania wynikające z zajęć dydaktyczno – wychowawczych

GRUDZIEŃ

Temat III : „ Hej, kolęda, kolęda

 • poznanie pojęcia „życzliwość”, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, , zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od święta, kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej, zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach,
 • dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej,
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych,  doskonalenie umiejętności liczenia i odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu rytmu,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw kierowanych i swobodnych, uczenie współpracy w małej grupie
 • ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia
PIOSENKA

„Domowe Święta”
sł i muz. .Katarzyna Gowik

Lubię, kiedy grudzień
biega już po świecie,
bo niedługo święta,
sami rozumiecie.
Zbierze się rodzinka tu,
przy świątecznym stole,
gwiazdka w górze, my – na dole,
razem w blasku świec.

Ref.: Święta z choinkami, święta z prezentami,
pełne ciepłych rąk i serc, co grzeją w krąg.
Święta z życzeniami, święta z kolędami,
święta zawsze są tam,
gdzie jest mój dom,
tam gdzie jest mój dom.

Lubię granie dzwonków
i w światełkach miasto.
Gdy choinkę stroję,
z kuchni pachnie ciasto.
Chodzę na paluszkach
i Mikołaja szukam.
W szybę okna lekko stukam,
by przyjechał dziś.

Ref.: Święta z choinkami…

Gdy polecą płatki
ze śnieżnego nieba,
czuję, że do szczęścia
tak niewiele trzeba.
Troszkę przytulenia
z cudowną mą rodzinką,
niespodzianki pod choinką –
oto magia świąt!

Ref.: Święta z choinkami…


WIERSZ

„Czar świąt”
Dominika Góra
Święta się zbliżają
wielkimi krokami,
aniołowie biali
Dzwonią dzwoneczkami
Mieszkanie posprzątane,
choinka wystrojona,
Nasi mili goście
zmierzają już do nas,
Stół pięknie nakryty
pyszne pachną dania,
Nadszedł czas dobroci
i kolędowania.
Dzielimy się opłatkiem,
składamy życzenia
Magiczny czas świąt
Nasze serca rozpromienia

Temat II : „Przygotowania do świąt

 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, doskonalenie umiejętności wypowiadania się i logicznego myślenia, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania,
 • zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt,
 • poznanie zwyczajów związanych z Wigilią oraz charakterystycznych potraw wieczerzy wigilijnej,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji i liczenia, rozwijanie logicznego myślenia, ćwiczenie umiejętności odwzorowywania, utrwalenie wyglądu poznanych cyfr, kontynuowanie rozpoczętych rytmów i tworzenie nowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie poznanych liter drukowanych wielkich i małych, rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na ich temat, wdrażanie do niesienia pomocy osobom potrzebującym,
 • poznanie piosenki o świątecznej tematyce, rozwijanie poczucia rytmu  i wrażliwości muzycznej
 • poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych
PIOSENKA

„Kolędowy czas”
sł. Anna Warecka, muz.Andrzej Seroczyński

Las wokoło śpi
Sypie biały śnieg
Ziemia cicho drży
Dzwonów słychać śpiew
Noc otula świat
Srebrem niebo lśni
Wieje dobry wiatr
I osusza łzy

Ref: Śpij syneczku zamknij oczka
Do stajenki przyszła nocka
Pierwszej gwiazdy już na niebie blask
Kolędowy czas
spij syneczku czuwa świat
Rozświetlone okna chat
Kołysankę śpiewa matka
W kolędowy czas

W kolędowe dni
Pachnie ciastem dom
Płomień świecy drży
Ciepły każdy kąt
Kolędowy czas
Jasny wstaję dzień
Razem cały świat
Nocą dobry sen

Ref: Śpij syneczku zamknij oczka...

WIERSZ

„Choinka”
Jolanta Siuda - Lendzion

Wchodzi tata do lasu
Jest cicho, nie robi hałasu.
Szuka drzewka dookoła,
słyszy stukanie dzięcioła.
Leśniczy jodły sprzedaje
Już tacie jedną podaje.
Tata ją niesie do domu,
Nic nie  mówi nikomu
W domu dzieci gromada
Szybko drzewko dopada.
Maluchy wieszają bombeczki
I pięknie lśniące gwiazdeczki,
Światełka, złociste łańcuchy
I anioły spod poduchy.
Już wkoło choinki siadają
Kolędy radośnie śpiewają.

Temat I: „Wiadomość z daleka”:

• zapoznanie z zawodem listonosza oraz pracownika poczty;
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
• wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach;
• poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości;
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
• kształtowanie słuchu fonematycznego i sprawności manualnej;
• utrwalanie pojęć „duży” i „mały” i wyglądu cyfr;
• rozwijanie umiejętności klasyfikacji, liczenia, pracy w grupie, kształtowanie umiejętności odwzorowywania;
• poznanie tradycji związanych z mikołajkami;
• rozwijanie sprawności manualnej;
• kształcenie zmysłów wzroku i dotyku;
• wzmacnianie poczucia własnej wartości.

PIOSENKA

„Piosenka pocztowa”
sł. Agnieszka Filipkowska, muz. Anna Maria Huszcza
1. Gdy dziadek z babcią byli mali,
elektronicznej poczty nie znali.
Za to gdy byli jeszcze młodzi,
listonosz często do nich przychodził.
Na papeterii, w zdobnych kopertach
słali do siebie listy od serca.
Znaczek, pieczątka, skrzynka pocztowa,
potem list bardzo długo wędrował.
Ref.: Czy wiecie o tym, że ludzkie słowa
od wieków lubią podróżować?
W dziobie gołębia czy samolotem,
statkiem, rowerem, na piechotę.
Ciepłe życzenia, dobre nowiny,
od pani z banku, od rodziny.
W białej kopercie lub na ekranie
list albo e-mail ktoś dostanie.
2. Dziś list dociera wprost błyskawicznie
z pomocą poczty elektronicznej.
Klikasz i chociaż siedzisz w domu,
właśnie wiadomość wysłałeś komuś.
Nawet Mikołaj – hen, na biegunie –
nasze e-maile odebrać umie.
Czyta w laptopie prośby od dzieci,
odkąd ma dobry dostęp do sieci.
Ref.: Czy wiecie o tym, że ludzkie słowa…

WIERSZ

„Droga listu” Olga Adamowicz

Dzisiaj się drogie dzieci dowiecie
jak trafiają listy do ludzi na całym świecie.
Nadawca pisze list i go adresuje,
do osoby, której wiadomość wysłać planuje.
Następnie znaczek przykleja na górze koperty w rogu prawym
i podąża z listem na pocztę krokiem żwawym.
Zostawia list w okienku u Pani Halinki,
albo wrzuca go do czerwonej skrzynki.
Na poczcie listy zostają posegregowane,
ponieważ na różne miejsca są zaadresowane.
List może być zwykły oraz polecony,
który przy odbiorze zostaje podpisem odbiorcy poręczony.
I tak o to ludzie wszystko w listach spisują,
a wysyłając je, na całym świecie ze sobą korespondują.

_____________________________________________________________________________________________________________

Zadania wynikające z zajęć dydaktyczno – wychowawczych

LISTOPAD/GRUDZIEŃ

1. Temat: „W świecie wyobraźni”:

• wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
• rozpoznawanie litery „t”, „T”, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie umiejętności współpracy i czekania na swoją kolej
• rozpoznawanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności liczenia i współpracy
• poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, wyobraźni dźwiękowej, sprawne poruszanie się w przestrzeni, doskonalenie współpracy w parach
• rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych

PIOSENKA

„Wyspy z wyobraźni” M. Majewska

Są takie wyspy na krańcu świata,
gdzie wąż tęczowy na miotle lata.
Żyrafy piją deszcz prosto z chmury,
na rolkach jeżdżą żółte lemury.
Są takie wyspy, uwierzcie, proszę,
gdzie krokodyle noszą kalosze.
Ryby latają na spadochronie,
na hulajnogach też widziano słonie.
Są takie wyspy, to żadne bajki,
gdzie rekin bańki wypuszcza z fajki.
Pająk swe sieci robi na drutach,
na plaży można spotkać mamuta.
Są takie wyspy, to nie są żarty,
gdzie hipopotam ma wodne narty.
Lew na hamaku śpi przez dzień cały,
na palmach rosną niebieskie migdały.
Są takie wyspy na krańcu świata,
gdzie wyobraźnia wciąż figle płata.
Wystarczy tylko, że zamkniesz oczy,
twoja fantazja w mig cię zaskoczy

WIERSZ

„Źrebaczek”
N. Usenko

Tak mi smutno okropnie, bo zgubiłam źrebaczka.
Pobiegł w parku za krzaczek, lecz nie wyszedł zza krzaczka!
Potem z mamą chodziłam i szukałam go wszędzie,
ale zniknął źrebaczek. Co to będzie? Co będzie?
Może banda piratów go porwała na morze
i mój biedny źrebaczek do mnie wrócić nie może?
Może zła czarownica zamieniła go w kamień?
Może znalazł go chłopiec i go dał swojej mamie?
Może spotkał za krzakiem swoją siostrę czy brata
i uciekli do bajki, w siną dal na skraj świata?
Może zmienił się w myszkę i zamieszkał pod krzaczkiem?
Wszystko może się zdarzyć z niewidzialnym źrebaczkiem…

_____________________________________________________________________________________________________________

Zadania wynikające z zajęć dydaktyczno – wychowawczych

LISTOPAD

3. Temat: „Przygotowania zwierząt do zimy”:

• wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt
• poznanie sposobów, w jakie zwierzęta przygotowują do zimy siebie oraz swoje domy, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody i obserwowania jej
• poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących z Polski i pozostających w niej oraz ich zwyczajów żywieniowych, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni, tworzenie gry planszowej, wzmacnianie wiary we własne możliwości
• rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego • nauka piosenek, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,
• wdrażanie do zgodnego działania z innymi podczas zabawy

PIOSENKA:

„Jesienne zwyczaje zwierząt”
sł.Katarzyba Wójcik – Bożętka, muz. Miłosz Konarski

Jesień chodzi po lesie, pięknie z wiatrem tańczy,
a na niebie ptaków klucz pobyt w kraju kończy.
Ref. To zwierząt są zwyczaje,
wędrówka w ciepłe kraje lub wielkie zapasy na przyszłe,
zimne czasy
Niedźwiedź w gawrze mości się, mały borsuk węszy.
Jeszcze trochę chciałby zjeść, zanim sen go zmęczy.
Ref. To zwierząt są zwyczaje…
Wiewióreczka do dziupli swe zapasy niesie:
ma nasiona i grzyby, co znalazła w lesie.
Ref. To zwierząt są zwyczaje…
W ciepłej norce wierci się świstaków rodzina.
W stercie liści ziewa jeż, niestraszna mu zima.
Ref. To zwierząt są zwyczaje… /2×

WIERSZ:

„Odloty ptaków” Aneta Obarska

Lato się skończyło,
chłodne dni nastały,
więc do ciepłych krajów ptaki odleciały.
Opuściły gniazda malutkie jaskółki,
nie słychać też w lesie kukania kukułki.
Samotna i cicha jest pożółkła łąka bez – bociana i skowronka.
Umilkły szuwary oraz brzeg jeziora,
bo na dzikie gęsi też już przyszła pora.
Lecz te wszystkie ptaki wiosną znów powrócą
i radosne piosnki z pewnością zanucą.

2. Temat: „Nasze ciało”:

• utrwalanie części ciała i roli niektórych organów, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania emocji, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
• poznanie podstawowych informacji na temat zmysłów i narządów zmysłów, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie słuchu fonematycznego i umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
• kształcenie zmysłów, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw
• poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów służących do utrzymania czystości, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, odwzorowywania, wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, kształtowanie umiejętności współpracy
• poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych, doskonalenie sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne możliwości • poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych przedmiotów, kształcenie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

PIOSENKA:

Moje nogi (sł. Dorota Kluska, muz. Andrzej Zagajewski)

Moje nogi już od rana co dzień przez świat niosą mnie.
Moje nogi mnie słuchają, robią zawsze to, co chcę.
Kiedy tylko mam ochotę, na paluszkach sobie chodzę.
I nie słychać prawie wcale kroków na podłodze.
Kiedy tylko mam ochotę, skaczę sobie – hop – wysoko.
Wznosząc ręce ponad głowę, sięgam ku obłokom.
Kiedy tylko mam ochotę, tupię mocno, ile mogę.
I jak wielki, ciężki olbrzym ruszam w dalszą drogę.
Kiedy tylko mam ochotę, wtedy całkiem nic nie robię
Cicho siadam na dywanie, odpoczywam sobie.

WIERSZ

„Zmysły” Terwsa Błasczyk

Świat niezwykły dookoła!
Jak go poznać, powiem wam: dzięki zmysłom, które mam.
Oczy służą do patrzenia. Widzę barwy ziemi, nieba, różne kształty, światło gwiazd…
i maleńki polny kwiat. Świat dźwiękami zaskakuje, wciąż coś brzęczy, huczy, gra!
Słyszę szept i nawet ciszę. Po to dwoje uszu mam.
Różne co dzień jem potrawy: słodkie, gorzkie, słone, kwaśne.
Wszystkie smaki – nie ma sprawy! – język mój rozpozna właśnie.
Węch wychwyci w lot zapachy: – ten przyjemny, tamten brzydki.
Nos to ekspert doskonały! Udowodnił to już wszystkim.
Zmysł dotyku – ważna sprawa! Skóra dobrze o tym wie
kiedy twardo, miękko, ciepło albo – gdzie ból ukrył się.

1. Temat: „Polska mój dom”:

• Poznawanie informacji na temat własnego Kraju;
• Rozbudzanie postawy patriotycznej;
• Wdrażanie do szacunku i tradycji obchodzenia Uroczystości Państwowych
• poznanie pojęć: „mała ojczyzna”, „mapa”, „wspólnota”, poszerzanie słownika czynnego;
• rozwijanie sprawności ruchowej;
• rozwijanie wrażliwości i umiejętności współpracy w grupie;
• rozpoznawanie liter „m”, „M”, czytanie globalne sylab: MO, MA, MI, ME, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej;
• rozwijanie sprawności manualnej;
• wprowadzenie do rozumienia żartów słownych;
• ćwiczenie kształtowania umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistośc;
• rozpoznawanie cyfry 3, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego cyfry 3, rozwijanie umiejętności liczenia i współpracy;
• poznanie nowych piosenek, rozwijanie pamięci słuchowej, słuchu muzycznego;
• rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych,
• ćwiczenie rozpoznawania sygnałów werbalnych i symboli
• Zapamiętywanie najważniejszych charakterystycznych miejsc oraz historii miasta Warszawy
• Utrwalanie wiadomości na swój temat: ćwiczenie podawania własnego imienia, nazwiska jak i miejsca zamieszkania oraz miejscowości
• Przełamywanie nieśmiałości poprzez aktywny udział w uroczystości przedszkolnej z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada.

PIOSENKA

SYMBOLE POLSKI (sł. i muz. Monika Majewska)

1. Błyszczy w słońcu flaga Polski – tak, to właśnie ona! I na wietrze już powiewa wstęga biało-czerwona.
Ref.: Trala, trala, trala la la – skoczna melodia do tańca Nam gra x2
2. Jak wygląda godło Polski, wie duży i mały. Dumnie strzeże swego kraju ten nasz Orzeł Biały.
Ref.: Hopsa, hopsa, hopsa sa sa – tańczymy wesoło dziś ty i ja. / 2x

WIERSZ

„Polska ” E. Krystek Jones

Mam na swoim biurku globus kolorowy.
Opowie o krajach, chociaż nie zna mowy.
Poszukaj w Europie krainy znaczonej barwami koloru: żółtej i zielonej.?
Ciągnie się od Karpat – to skaliste góry, aż do morza Bałtyk
Popatrz więc do góry. Znajdziesz ją pomiędzy Bugiem oraz Odrą.
To są piękne rzeki. Mają wodę modrą. A najdłuższa rzeka,która z gór wypływa i do morza wpada – Wisła się nazywa
Stolica – Warszawa. Każdy jest z niej dumny. Przeniósł ją z Krakowa król Zygmunt z “Kolumny”.
Piękne góry Tatry wszystkich zapraszają. Bajecznie niezwykłą panoramę mają.
Bielusieńkie plaże Bałtyk oferuje, nadmorskie wycieczki zawsze proponuje.
Cudowne Mazury kuszą swą urodą i Kraina Jezior z przeźroczystą wodą.
W swym rodzinnym kraju papież często gościł. To jest nasza POLSKA! Nie mam wątpliwości.

PIOSENKA

„RODZINNY KRAJ” (sł. Urszula Kozłowska, muz. Jerzy Zając)

1. Szumią stare polskie drzewa, wiatr historii wieje i w gałęziach cicho śpiewa, sławiąc dawne dzieje. Wiedzą o tym wszystkie dzieci od gór aż po morze, że nas strzeże od stuleci białopióry orzeł.
Ref. A my wsłuchani w wiatru śpiew tańczymy sobie pośród drzew, chlapiemy się w strumykach, pragniemy w deszczu brykać. Kochamy nasz rodzinny kraj,gdzie pachnie bzami piękny maj. Tu chcemy zawsze mieszkać, po własnych biegać ścieżkach.
2. Kolorami Polska nasza przepięknie się mieni: błękit nieba, zieleń lasów, złoty szal jesieni, biel i czerwień na sztandarze, i kwiatów naręcza. To ojczyzna naszych marzeń barwna niczym tęcza.
Ref. A my wsłuchani w wiatru śpiew..

_____________________________________________________________________________________________________________

Zadania wynikające z zajęć dydaktyczno – wychowawczych

PAŹDZIERNIK

3. Temat: „Jesień w parku i w lesie”:

 • odróżnianie środowiska parku i lasu, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt,utrwalenie informacji o skarbach jesieni,
 • rozwijanie mowy, doskonalenie słuchu fonematycznego,
 • doskonalenie umiejętności pracy w parach, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własną pracę i umiejętności sprawdzania zadania, • Kształtowanie orientacji w budowie ciała, doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie sprawności manualnej, • przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie umiejętności współpracy,
 • ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wrażliwości muzycznej,
 • utrwalenie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią, rozwijanie kreatywności, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych.
 1. Temat: „Deszczowa pogoda”:
 • przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności określania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych, rozwijanie umiejętności współpracy
 • poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów
 • utrwalenie wiedzy o tym, jak się tworzą kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu fonematycznego
 • doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności współpracy, utrwalenie zasad gry w gry planszowe
 • kształtowanie małej motoryki, wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych i technicznych

PIOSENKA 

„Jedzie jesień” (sł i muz. Krystyna Gowik)

Jedzie jesień ulicami złotym wozem z konikami. Wiezie grzyby, winogrona, jarzębiny kiście. Trzyma w rękach swoje skarby: wielki pędzel oraz farby, tam gdzie spojrzy, tam maluje kolorami liście.
Ref.: Wiatr na nogach kalosze już ma. Na liściach jesienne melodie gra. Drogą i polem pod parasolem śpiewa wraz z deszczem – la, la, la, la.
Jedzie jesień poprzez lasy, a zwierzęta swe zapasy robią, aby w swych mieszkaniach miło przezimować. Odlatują w kluczach ptaki, a wesołe przedszkolaki pod jesienne parasole szybko chcą się schować.
Ref.: Wiatr na nogach kalosze już ma…

WIERSZ

„Dary lasu” Magdalena Machnik

Gdy jest las , to śpiewa ptak.
Po drzewach skacze wiewiórka.
Dzięcioł stuka w drzewo i ptaszyna śpiewa.
Pod nogami nam szeleszczą liście suche i złociste.
Na polanie pełno grzybów. Ten piękny las, tak mi się podoba.
Tyle ślicznych barw wokół się rozpościera.
Kiedy będzie zimno założę sweterek i pójdę na spacer z moim przyjacielem.
Nazbieram gałązek, kolorowych liści i czerwone owoce jarzębiny.
Postawie je w klasie w kąciku przyrody, niech wszyscy zobaczą jakie las dał nam dary.

PIOSENKA

„Psotny deszczyk” (sł. i muz. Krystyna Gowik)

Psotny deszczyk dzisiaj pada, bajki swoje opowiada.
Skacze sobie po trawniku, chlapie wodą na chodniku.
Wyjdę z domu i zobaczę, jak ten psotny deszczyk skacze.
Ref.: Patrzę, a tu kap, kap, kap. Deszczyk mi do ucha wpadł.
Na wiewiórki ogon – plusk! Na gawrona piórka – chlust! Tu kropelka,
tam kropelka, na samochód, na wróbelka. Kap, kap, kap, kap, kap, kap.
Psotny deszczyk dzisiaj spadł.
2. Mokro w mieście, mokro w lesie.
Deszczyk zimne krople niesie. Tutaj chlapie i tam chlapie, już z wysiłku prawie sapie!
A ja dziś bez parasola idę w deszczu do przedszkola
Ref.: Patrzę, a tu kap, kap, kap…

WIERSZ

„Deszczowe zwierzaki” Dorota Gellner

Gdy pada na nosy,
Gdy pada na krzaki,
To budzą się zaraz Deszczowe zwierzaki.
Deszczowy baranek,
Deszczowy pudelek,
Deszczowe zwierzaki
Z deszczowych kropelek.
Mają worki z kałużami,
Parasole za uszami.
Ciągną wielkie srebrne kosze
W koszach rynny i kalosze.
Skaczą sobie raz i dwa!
Na ogonach deszcze im gra !

1) „Jesień w sadzie”:

 • poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności liczenia, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie i uczestniczenia w zabawach badawczych
 • poznanie treści nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności
 • poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie

2) „Jesień w ogrodzie”:

 • rozumienie pojęcia „troska”, doskonalenie umiejętności wyrażania troski o ludzi i rośliny, rozwijanie empatii, uczenie się udzielania wsparcia emocjonalnego
 • rozpoznawanie i układanie litery „a,” „A”, rozwijanie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, analizy sylabowej, określanie głoski w nagłosie, rozwijanie umiejętności współpracy
 • rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które z nich rosną pod ziemią, a które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z nazwami części roślin, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, rozwijanie współpracy
 • poznanie niektórych warzyw i ich właściwości, tworzenie zbiorów, przeliczanie, rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie świadomości ciała i jego położenia w przestrzeni, rozumienie pojęcia „wstyd”
 • rozpoznawanie i podawanie nazw części warzyw: skórki, pestek, miąższu, doskonalenie sprawności językowej i manualnej, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z warzywami, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa

PIOSENKA

„Jesień w słoiku” sł. Marcin Przewoźniak, muz. Jędrzej Rochecki

Dojrzewały w sadzie gruszki,
śliwki, jabłka i porzeczki.
Słońce im barwiło brzuszki.
Teraz proszę do siateczki!
Ref.: W kuchni z mamą – fiku miku! Jesień zamknę dziś w słoiku.
W kompociku i dżemiku, w słodziutkim słoiku.
Czeka dynia i kabaczek, pomidorek i papryka.
Zaraz wszystkie was wypatrzę.
Zapraszamy do słoika!
Ref.: W kuchni z mamą – fiku miku!…
Tyle słojów, nie do wiary! Pod ciężarem półka gnie się.
To nie bajka, to nie czary! Do spiżarni przyszła jesień!
Ref.: W kuchni z mamą – fiku miku!…

WIERSZ

„Jesień w sadzie” Agata Dziechciarczyk

Usiadła w sadzie Jesień
Bo przecież minął wrzesień
Rozejrzała się i westchnęła Ile pracy jest do zrobienia
Bo w sadzie o tej porze
Na gałązkach owoców morze
Jabłka, śliwy, grusze,
Wszystkie zebrać muszę
Jesień w sadzie duma, siedzi
Może pomogą moi sąsiedzi?
Zaproszę wiatr do pomocy
Niech się ze mną zjednoczy
Niech dmuchnie z całej siły I pomoże zebrać śliwy
Niech zawieja strąci grusze
A ja jabłka zebrać muszę

PIOSENKA

Mieszkańcy słoików” (sł. i muz. Krystyna Gowik)

1. W kuchni było dzisiaj mnóstwo zamieszania – mama przydzielała w słoikach mieszkania.
Czekały więc w kolejce grzyby i warzywa, owoce, przyprawy, ocet i oliwa.
Ref.: Kto zamieszka w słoikach? Kto zamieszka w słoikach?
Tu zielone ogórki, tu czerwona papryka.
Grube śliwki w dużych słojach się rozpychają.
Gruszki patrzą, jak jabłka w konfiturę się zmieniają.
Kto chce cukru? Kto soli?
Komu octu potrzeba?
Ależ będą pyszności do ziemniaków i do chleba!
Czy już wszyscy wygodnie siedzą w swoich słoikach?
Mama wszystkim pomoże i słoiki pozamyka.
2. Na straganie mama zakupy zrobiła, przy pomocy taty, bo tata to siłacz!
Będą witaminy dla całej rodziny, gdy słoiki w zimie razem otworzymy.
Ref.: Kto zamieszka w słoikach? Kto zamieszka w słoikach?…

WIERSZ

„Pomidor” Jan Brzechwa

Pan pomidor wlazł na tyczkę I przedrzeźnia ogrodniczkę.
Jak pan może, Panie pomidorze?!
Oburzyło to fasolę: – A ja panu nie pozwolę!
Jak pan może, Panie pomidorze?!
Groch zzieleniał aż ze złości: – Że też nie wstyd jest waszmości!
Jak pan może, Panie pomidorze?!
Rzepa także go zagadnie: – Fe! Niedobrze! Fe! Nieładnie!
Jak pan może, Panie pomidorze?!
Rozgniewały się warzywa: – Pan już trochę nadużywa.
Jak pan może, Panie pomidorze?!
Pan pomidor, zawstydzony,
Cały zrobił się czerwony I spadł wprost ze swojej tyczki
Do koszyczka ogrodniczki.

_____________________________________________________________________________________________________________

WRZESIEŃ

3. Temat: „Jesteśmy podobni, jesteśmy różni”:
• Poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc
• Rozwijanie sprawności manualnej
• Doskonalenie orientacji w budowie ciała
• Rozwijanie współpracy w grupie
• Wdrażanie do kulturalnego zachowania się, uczenie różnych sposobów powitania
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
• Wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie
• Ćwiczenie analizy sylabowej,
• Poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie
• Kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób
• Dokonywania analizy i syntezy sylabowej
• Wzmacnianie wiary we własne możliwości
• Rozwijanie poczucia rytmu
• Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała
• Przeliczanie w dostępnym zakresie
• Rozwijanie sprawności manualnej

4. Temat: „Bezpieczni na drodze”:
• Poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze
• Poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
• Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy
• Poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, oraz podawanie ich nazw,
• Rozwijanie sprawności ruchowej
• Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
• Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
• Wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie
• Kształcenie umiejętności poznawania różnych materiałów za pomocą wielu zmysłów
• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
• Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw
• Rozwijanie umiejętności klasyfikacji,
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania nazw figur geometrycznych,
• Poznanie różnych dźwięków z otoczenia
• Doskonalenie sprawności fizyczne
• Rozwijanie sprawności manualnej,
• Określanie i wytyczanie kierunków od siebie (prawo, lewo)
• Doskonalenie poczucia rytmu i słuchu muzycznego

PIOSENKA

„Grzeczne słówka” Sł. Agnieszka Galica Muz.Tadeusz Pabisiak

Dziękuję, przepraszam i proszę,
Trzy słówka za małe trzy grosze!
I grzeczny królewicz i grzeczna królewna
Znają te słówka na pewno!
Trzy słówka za małe trzy grosze
Dziękuje, przepraszam i proszę,
To przecież niewiele kosztuje
Gdy powiesz uprzejmie dziękuję
Korona ci z głowy nie spadnie na pewno
Nawet gdy jesteś królewną
Trzy słówka za małe trzy grosze
Dziękuje, przepraszam i proszę!

WIERSZ

„Zaczarowane słowa” Justyna Niedbała

Dziękuję, przepraszam i proszę – te słowa w serduszku noszę.
Te słowa najpiękniej jak umiem każdemu, kogo spotkam, mówię.
Dziękuję, gdy chce podziękować, przepraszam, gdy przeprosić mam chęć,
najczęściej mówię zaś proszę, bo wiem, że to ważny gest.
Dziękuję, przepraszam i proszę – te słowa magiczne są.
Tych słów zaczarowanych używam ja, ty i on.

PIOSENKA

„Uliczne sygnały” sł.M. Szypowska, muz. J. Wąsowski

Raz na jezdnię wlazła gapa, taka gapa, że aż strach,
Ktoś za kołnierz gapę złapał, ktoś za gapą krzyknął ACH!
Ach ty gapo, co ty robisz, tu jest jezdnia pleciesz wiesz,
Autobusy, samochody, motocykle pędzą też.
Ref. Uliczne sygnały zna duży i mały.
Uliczne sygnały, trzeba dobrze znać!
Gdy światło ZIELONE na drugą idź stronę,
Lecz kiedy jest CZERWONE, wtedy musisz STAĆ!
Jezdnia nie jest do spacerów, do zabawy także nie.
Autobusy, sto rowerów i tramwaje śpieszą się.
Nie bądź gapą, nie bądź gapą, Gapa może skończyć ŹLE!
Popatrz w LEWO, potem w PRAWO, Jezdnia wolna, śmiało przejdź!

Ref. Uliczne sygnały ……

WIERSZ

„Ulica” I. Buczkowska

Dwa pasy ruchu miała, w środku podwójne tory,
a przejścia przez nią strzegły dwa sygnalizatory.
Po bokach dwa chodniki na których stali grzecznie dwaj chłopcy i czekali,
by mogli przejść bezpiecznie.
Gdy sygnalizatory włączyły już „zielone”,
to wtedy każdy z chłopców Na druga przeszedł stronę

1. Temat: „Poznajmy się!”:
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych
• doskonalenie umiejętności orientacji w budowie ciała, doskonalenie umiejętności liczenia, integracja grupy
• poznanie miejsc w sali, doskonalenie umiejętności orientacji w budowie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie sprawności małej motoryki, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych, określanie relacji rówieśniczych
• formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy
• podawanie nazw niektórych stanów emocjonalnych, np. gniewu, poznanie sposobów na rozpoznawanie ich u siebie, rozwijanie sprawności manualnej, orientacji w budowie ciała i przestrzeni, rozwijanie samodzielności dzieci, doskonalenie umiejętności współpracy

2. Temat: „W naszym przedszkolu”:
• poznanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, podawanie nazw stanów emocjonalnych, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu
• poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, ilustrowanie treści piosenki ruchem, rozwijanie sprawności manualnej, integracja grupy, nawiązywanie relacji rówieśniczych
• poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience, rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej, liczenia sylab, rozwijanie samodzielności badawczej, odpowiedzialności za innych

PIOSENKA

„Przedszkole drugi dom”
sł. i muz. Krystyna Bożek-Gowik
Gdy dzień wstaje i wita świat, ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się, do przedszkola prowadzi mnie.
Ref.: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam, nie jestem nigdy sam, przedszkole domem drugim jest.
Czasem rano trudno mi wstać.
Chciałoby się leżeć i spać, lecz na mnie auto czeka i miś.
W co będziemy bawić się dziś?
Ref.: Ja chodzę tam co dzień…
Zamiast mamy panią tu mam, bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi, i tak płyną przedszkolne dni.
Ref.: Ja chodzę tam co dzień…

Ref.: Ja chodzę tam co dzień…

WIERSZ

„Kodeks” Agata Dziechciarczyk

Kodeks grupy już zawarty
Zapisane wszystkie karty
I rysunki przyklejone
Podpisane wszystkie dłonie
Więc uczymy się wierszyka
By pamiętać o nawykach
By zasady w życie wdrażać
Trzeba wierszyk ten powtarzać:
Gdy do sali wchodzimy
Dzień dobry głośno mówimy
Słów magicznych używamy
Dziękuję, przepraszam, proszę znamy
Staramy się mówić po cichu
By spokój był w każdym kąciku
O zabawki nasze dbamy
Po sobie zawsze sprzątamy
Gdy ktoś mówi – słuchamy
Słabszym, młodszym pomagamy
Pracujemy jak umiemy
Pani swojej pilnujemy
Nigdy się nie oddalamy
Bo o bezpieczeństwo dbamy
Gdy trzeba ręce myjemy
Zjadamy, co dostajemy
Jesteśmy mili dla siebie
Pomagamy w potrzebie
Jak wszystko to już znamy
W przedszkolu jak u mamy!

PIOSENKA

„Wesołe przedszkole” sł.: Krystyna Parnowska, muz. Franciszka Leszczyńska

Słońce dużo ma roboty, kiedy rano wschodzi,
rozsypuje iskry złote po szumiącej wodzie.
W okna domów świeci, rosę zbiera z pola
i wesoło wita dzieci w drodze do przedszkola.
Ref: Wesoło jest, wesoło w huczącym ulu pszczołom,
w zielonym lesie ptakom, w przedszkolu przedszkolakom./bis
Słońce bardzo jest ciekawe, w okna nam zagląda,
czy w przedszkolu wśród zabawek zawsze jest porządek.
Myśmy tu sprzątali własnymi rękami, po czyściutkiej,
jasnej sali słońce tańczy z nami.
Ref: Wesoło jest, wesoło…

WIERSZ

„Pierwszy dzień w przedszkolu” Autor: Bożena Forma

Dzisiaj pierwszy dzień w przedszkolu,
wszyscy w sali się zebrali,
pani prosi by starszacy z maluchami się poznali.
Potem dzieciom pokazuje – szatnię, kuchnię, piękne sale,
chce by już od pierwszej chwili dzieci czuły się wspaniale.
Wciąż starszakom przypomina, dla maluchów bądźcie mili,
by przedszkole i nas wszystkich bardzo mocno polubili.
W każdej sali nowe książki i zabawki, klocki, gry, wszyscy o nie bardzo dbają,
niech przetrwają wiele dni. Dzieci w szatni mają znaczki,
w salach miejsca przy stoliczkach i kochają panią która jest im zawsze bardzo bliska.
Niech im miło czas upływa, niechaj zawsze się zgadzają
i spędzone wspólnie chwile w swoich myślach zachowają.

24
Kontrast