Co słychać w grupie Gwiazdek..

Dzień kolorowej skarpety
We wtorek 21.03 w Naszym Przedszkolu oprócz pierwszego dnia Wiosny obchodziliśmy „Dzień kolorowej skarpety”. Jest to nawiązanie do Światowego Dnia Zespołu Downa. Ideą tego dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie i promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dzieci miały na sobie dwie różne, kolorowe skarpetki. Dziękujemy za zaangażowanie.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca obchodziliśmy 1 Dzień Kalendarzowej Wiosny. Dzien rozpoczeliśmy od rozpoznawania oznak wiosny. Ogladalismy i nazywaliśmy ilustracje wiosennych kwiatów. Bawilismy się również do piosenki „Kolorowa Pani Wiosna.” Wspolnie wykonalismy gaik i wyszliśmy razem z innymi grupami na spacer w poszukiwaniu wiosny. Chociaż pogoda tego dnia nie była wymarzona to i tak wiosna została powitana. Idąc przez las śpiewaliśmy piosenki. Na zakończenie dnia każdy mógł sobie zrobić zdjęcie w kapeluszu Pani Wiosny.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
Nadeszła Wiosna
W tym tygodniu mieliśmy temat „Nadeszła Wiosna” Dzieci wysłuchały opowiadania K. Wierzbickiej „Wiosenne porządki”, a następnie rozmawialy na temat prac porządkowych wykonywanych w ogrodzie oraz potrzebnych do tego narzedzi. Gwiazdki robily również porządki w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci nauczyły się śpiewać piosenkę „Kolorowa Pani Wiosna”. Przedszkolaki rozpoznawały na ilustracjach ptaki powracające wiosną do Polski. Opisywaly ich wyglad oraz rozpoznawały je po odgłosach. Dzieci założyły w sali wiosenny ogródek. Wyposażone w rękawiczki i odpowiednie narzędzia zasiały pietruszkę, szczypiorek i aksamitki, zasadziły cebulę oraz założyły hodowlę fasoli. Przedszkolaki rozmawialy na temat roślin i ich potrzeb. Układały historyjki obrazkowe pt. Od nasiona do rośliny”. Podczas zajęć matematycznych dzieci przeliczały w zakresie 10 oraz klasyfikowały przedmioty ze względu na wybraną cechę. Zajęcia matematyczne były prowadzone w oparciu o założenia Edyty Gruszczyk – Kolczynskiej. Gwiazdki rozwijaly sprawności manualne poprzez wykonywanie prac plastyczno – technicznych. W tym tygodniu dzieci zrobiły gaik na powitanie wiosny oraz kwiatek – hiacynt przy użyciu foli bablekowej.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
Marcowa pogoda
W tym tygodniu rozmawialiśmy na temat marcowej pogody. Dzieci wysłuchały opowiadania A. Borowieckiej „Kalejdoskop” na podstawie którego dowiedziały się o zmiennych warunkach atmosferycznych w marcu. Przedszkolaki poznały znaczenie powiedzeń, „w marcu jak w garncu” oraz „ubierać się na cebulkę.” Dopasowywały rodzaje ubrań do pór roku. Dzieci śpiewały piosenkę „Marcowe przewroty”. Podczas zajęć matematycznych rozwijaliśmy umiejetność skupienia uwagi oraz logicznego myślenia poprzez składanie pociętych na części pocztówek. Gwiazdki rozwiązywały zagadki matematyczne przy pomocy liczmanów. Dzieci nauczyły się wiersza Marcina Przewoźniaka „W marcu jak w garncu”. Dopasowywały ilustracje warunków atmosferycznych do treści wiersza. Gwiazdki zrobiły również tęczę z cukierków i wody. W trakcie zajec przedszkolaki rozwijaly sprawność manualną poprzez wykonywanie prac plastyczno – technicznych pt. „W marcu jak w garncu”, „Tecza”. Na zakończenie tygodnia odbył się quiz podsumowujący wiedzę o marcowej pogodzie.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Cztery Żywioły

Tematem zajęć ostatniego tygodnia w grupie „Gwiazdki” były „Cztery Żywioły”. Dzieci na zajęeciach wysłuchały opowiadania „Cztery żywioły” B. Szelągowskiej i zastanawiały się, który z żywiołów jest najważniejszy. Dzieci bawiły się powietrzem, przypominaliśmy o prawidłowym torze oddechowym: wdech przez nos, wydech ustami i ustalaliśmy jakie właściowości posiada powietrze. Obserwowaliśmy przez okno i ocenialiśmy siłę i kierunek wiatru na podstawie zachowania gałęzi drzew. Uczyliśmy się śpiewać piosenkę „Żywioły” sł. i muz. Joanny Kucharczyk. Na spacerze w okolicy przedszkola nasłuchiwaliśmy dźwięków wiatru. Na zajęciach matematycznych pt.: „Potrafię układać i opowiadać historyjkę obrazkową” – zabawy matematyczne wg założeń E. Gruszczyk. pobudzaliśmy rozumienie przyczynowo-skutkowego w sytuacjach życiowych ćwiczyliśmy przewidywanie skutków swojej decyzji oraz uczyliśmy się namysłu przed działaniem. Podczas zabawy badawczej „Jaki jest ogień?” określaliśmy cechy ognia, rozwijając zdolności analityczne – dostrzegaliśmy jego pozytywne i negatywne cechy. Wykonaliśmy pracę pt.: „Ognisko” – malowaliśmy fabami na kartce papieru, rozwijając ekspresje twórczą techniką malowania dziesięcioma palcami. Uczyliśmy się wiersza pt.: „Taniec iskry” – Leszka Sulimy-Ciundziewickiego. Przeprowadziliśmy doświadczenie ze świeczką pt.: „Jaki jest ogień?” – określając jego właściwości. Stworzyliśmy plakat pt.: „Niebezpieczne zabawy z ogniem”. Zatańczyliśmy „Taniec płomieni” do utworu Manuela De Falla „Rytualny Taniec Ognia”. Podczas zajęć gimnastycznych wg założeń K. Wlaźnik ćwiczyliśmy prawidłową postawę ciała. Prowadziliśmy zabawę badawczą „Jaka jest woda?” –  określaliśmy właściwości wody. Oglądaliśmy film edukacyjny „Obieg wody w przyrodzie”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Dzień Kobiet

8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. Juz od rana chłopcy wyręczali dziewczynki w niektórych czynnościach. Na zajęciach popołudniowych rozmawialiśmy na temat zwodów kobiecych. Przedszkolaki dopasowywały napisy do nazw zawodów. Nie zabrakło wspólnego tańca i zabaw muzycznych. Chłopcy wręczyli dziewczynkom własnoręcznie wykonane prezenty a Szymon obdarowal dziewczynki i Panie tulipanami. Na zakończenie każda kobietka mogla miec zdjecie w specjalnie zrobionej na tą okazje ramce. Dzień ten był pełen pozytywnych wrażeń.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Muzyka dla smyka

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycielkę Anetę Zabrodzką. Celem zajęć jest rozbudzanie zainteresowań muzycznych i kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w piątki.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Terapia ręki

Jednym z zajęć dodatkowyc prowadzonych z dziećmi z grupy „Gwiazdki” jest „Terapia ręki” polegająca na usprawnianiu pracy ręki. Odbywają się one co tydzień w piątek z nauczycielką Larysą Wtulich.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Pod ziemią, pod wodą

na przełomie lutego i marca tamatem zajęć dydaktycznych w grupie „Gwiazdki” było: „Pod ziemią, pod wodą”. Dzieci poznawały informację o zasobach ziemi, pogłębiały wiedzę na temat fauny i flory. Wysłuchały opowiadania nauczycielki „Skarby”  na podstawie tekstu A. Aschenbach. Próbowliśmy odpowiedzieć na pytanie „Czym dla mnie jest skarb?” w zabawie słownej „Skarb w mojej dłoni”. Podczas zabawy dydaktycznej „Szukamy skarbów” dzieci miały zadanie z rozciągniętej  pomiędzy stolikami włóczki tworzących labirynt  wyciągnąć bez jej dotknięcia pocięte na kawałki zdjęcia przedstawiające minerały tj: węgiel, sól, kreda, diamenty. Dzieci, w małych zespołach kilku osobowych grupkach próbowały wydobyć po jednym kawałku obrazka. Rozmawialiśmy na temat miejsc wydobywania poszczególnych surowców. Uczyliśmy się śpiewać i tańczyć do piosenki „Włoski walczyk” – piosenka do nauki H. Rostworowskiego. Podczas zabaw matematycznych wg założeń E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Co trzeba zrobić żeby było lepiej? pobudzaliśmy rozumienie przyczynowo-skutkowege w sytuacjach życiowych, podejmowaliśmy próby przewidywania skutków swojej decyzji, uczyliśmy się namysłu przed działaniem. Wykonaliśmy pracę techniczną.„Warstwy ziemi” tworząc kulki z bibuły i naklejając elementów na karton doskonaliliśmy umiejętności pracy w grupie. “Ćwiczyliśmy pamięć podczas nauki wiersza „Kret”  A. Frączek. Oglądaliśmy film edukacyjny „Woda wokół nas” MPWiK i pozanawliśmy informacje na temat wody w przyrodzie. Wykonaliśmy prace techniczną „Ośmiornica na dnie oceanu”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Zabawy zimowe

W drugim tygodniu ferii kontynuowaliśmy rozmowy na temat sportów i zabaw zimowych. Dzieci wysłuchały opowiadania „Wyścigi saneczkowe” na podstawie utworu Katarzyny Wierzbickiej i wypowiadały się się na temat sportowych zachowań fair play. Stworzyły plakat, który przypominał wszystkim o uczciwych zachowaniach podczas sportów i zabaw zimowych. Podejmowały aktywność w różnych zabawach integracyjnych np.: w zabawie „Bałwanek na sankach” gdzie dzieci zapraszały na „sanki”/”koc” innych, których łączył wspólny kolor spodni, bluzki lub podobny humor. Podczas zabaw matematycznych utrwalały nazwy figur geometrycznych oraz poznawały nowe.  Oglądały nagrania występów Reprezentantów Polski na Zawodach Olimpijskich poznając przy tym dyscypliny sportowe. Podczas zabawy „Zimowe kalambury” dzieci próbowały ruchem zobrazować wylosowaną dyscyplinę olimpijską. Układały puzzle i określały jaki sport ukryty był na pociętym obrazku. Ćwiczyły równowagę w zabawach ruchowych oraz ogólną sprawność podczas zawodów grupowych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Zabawy zimowe

W pierwszym tygodniu ferii rozmawialiśmy ma temat zabaw zimowych. Dzieci wysłuchały opowiadania „Zimowe zabawy” i wypowiadały się ma temat właściwego ubioru podczas zabawna śniegu. Dzieci rozwijajaly pamięć poprzez naukę piosenki „Zima”. Rozmawialiśmy również na temat zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu. Dzieci rozwijały umiejętności matematyczne poprzez klasyfikowanie przedmiotów wg określonej cechy. Gwiazdki wykonały również wspólnie bałwana z płatków komsetycznych. Już nie możemy się doczekać kiedy spadnie śnieg by móc wykorzystać zdobytą ma zajęciach wiedzę.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Warsztaty plastyczne

Nasze przedszkole wygrało warsztaty plastyczne pt. „Deco swiecznik serce”, ktore zostały przeprowadzone przez firmę ArtCoers. Byłyśmy bardzo mile zaskoczone, ze to akurat nam udało sie wygrac. Dzięki temu dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych. Dzieci ozdabiały gipsowy swicznik w kształcie serca techniką decouoage. Do wyboru było kilkanaście pięknych kolorowych wzorów serwetek. Po ozdobieniu, swiczniki zostały zabezpieczone lakierem. Dzieci były zachwycone zajęciami. Z wielkim zainteresowaniem wykonywały prace. Powstały piękne, kolorowe świeczniki 😍

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Dzień Kota 🐈‍⬛

17 lutego obchodziliśmy Dzień Kota. Koty sa puszyste, mięciutkie, mruczą, miauczą, łaszą się i je kochamy. Świętowanie rozpoczęliśmy od zabawy w podskokach „Kot i myszki” Dzieci z zainteresowaniem oglądały ilustracje różnych kotów, nadając im imiona, rozwiązywały zagadki oraz słuchały wiersza ” Kotek”. Dzieci atywnie uczestniczyły w zabawie w formie opowieści ruchowej miaucząc, robiąc koci grzbiet, mrucząc i chlipiąc mleczko. Jednak największą radosc sprawiło gwiazdki wykonywanie kocich masek. Każdy przedszkolak tego dnia stał się kotkiem 🐈‍⬛

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Karnawał

W ubiegłym tgodniu tematem zajęć dydaktycznych w grupie „Gwiazdki” był Karnawał. Celem zajęć było poznanie zwyczajów karnawałowych w Polsce i na świecie, zachęcanie do udziału we wspólnych zabawach i tańcach podczas imprez przedszkolnych oraz rozwijanie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, koordynacji wzrokowo- ruchowej. Dzieci uważnie wysłuchały opowiadanie nauczycielki na podstawie opowiadania „Karnawał” A. Aschenbach oraz udzialeały odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu. Na zajęciach umuzykalniających rozwijały pamięć oraz umiejętności wokalne ucząc się piosenki „Bal w przedszkolu” T. Wójcika, poznawały pojęcie „tańca” i jego rodzaje. Gwiazdki ćwiczyły różne rodzaje tańca towarzyyskiego m. in. cza- cza, samba, salsa itp. Podczas zajęć matematycznych wg założeń E. Gruszczyk –Kolczyńskie „Chce wiedzieć które zmiany są nieodwracalne” poprzez przeprowadzanie takich doświadczeń jak m. in: przebicie balona, pocięcie kartki, sklejenie stron kartek itp. powodowodowały zmiany nieodwracalne ucząc się przy tym namysłu przed podejmowaniem działania. Wykonały pracę techniczną pt.: „Klaun” kolorując i wycinanając
obrazek klauna oraz naklejając obrazek na kartkę i doklejając paski kolorowej bibuły. Dzieci wysłuchały wiersz Cz. Bednarka „Karnawał w przedszkolu” i rozwijały swoją pamięć podczas nauki. Brały udział w zajęciach gimnastycznych wg założeń K. Wlaźnik rozwijały umiejętność toczenia i rzutu. Zwieńczeniem tematu tygodnia był Przedszkoln Bal Karnawałowy, podczas którego dzieci przebierały się w kostiumykarnawałowe, uczestniczył w zabawach muzyczno – ruchowych uczyły się choreografii do muzyki oraz integrowały się ze środowiskiem przedszkolnym i grupowym.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Bal Karnawałowy
10 lutego w Naszym Przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy. Wszystkie dzieci prezentowały niezwykłe przebrania, wśród których podziwiać mogliśmy księżniczki, superbohaterów, policjantów, strażaków, a także różne zwierzątka oraz bohaterów bajek i baśni 😍🥳🧚‍♀️👑 Dzieci uczestniczyły w zabawach muzyczno – ruchowych, uczyły się choreografii do piosenki, startowały w konkurencjach ruchowych w grupie i indywidualnych. Spędziły czas w ruchu tańcząc a jednocześnie integrując się ze środowiskiem przedszkolnym i grupowym

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Wszystko jest muzyką
W ubiegłym tygodniu tematem zajęć w grupie „Gwiazdki” była muzyka. Dzieci słuchały opowiadania „Cisza” A. Aschenbach i odpowiadały na pytania z nim związane m. in. : czy istnieje absolutna cisza? Z zaciekawieniem uczestniczyły w zabawie sensorycznej „Instrument czy nie?”, podczas której miały za zadanie za pomocą dotyku rozpoznać przedmiot oraz go sklasyfikować. Podczas zabaw muzycznych dzieci słuchały różnych gatunków muzycznych i określały odczuwane emocje. Uczyły się także śpiewać piosenkę „Hymn krainy muzyki” (sł. A. Chmielewska, muz. A. Chmielewska i K. Szczerbakowska-Biniszewska). Gwiazdki poznały podział instrumentów, ich nazwy, wygląd oraz miejsce jakim jest filharmonia. Podczas zajęć matematycznych wg założeń E. Gruszczyk-Kolczyńskiej uczestniczyły w zabawie „Przyjęcie dla misiów” gdzie układały odpowiednią ilość kompletów zastawy według tego ilu gości zostało na nie zaproszonych. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały pracę „Na pięciolinii”. Brały udział w zajęciach gimnastycznych wg K. Wlaźnik. Dzieci oglądając film edukacyjny „Z wizytą w Filharmonii” poznawały miejsce, muzyków, instrumenty jak i zasady obowiązujące podczas koncertu muzycznego.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

TENIS
Dzieci z grupy „Gwiazdki” raz w miesiącu uczęszczają na zajęcia sportowe z tenisa ziemnego. Zajęcia odbywają się na kortach Wesolandii i prowadzone są przez instruktorów Klubu Sport Team. Celem zajęć jest rozwijanie sprawności fizycznej oraz zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Czytanie Rodziców

W każdy czwartek o godzinie 13:30 w ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” w Naszym Przedszkolu gościmy Rodziców dzieci z grupy „Gwiazdki”. Dziękujemy Państwu za zaangażowanie i zapraszamy do odwiedzania nas. Lista zapisów na kolejne tygodnie znajduje się w szatni przedszkolnej na tablicy dla Rodziców w sekcji grupy „Gwiazdki”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Sensoryka dla smyka

Zajecia „Sensoryka dla smyka” prowadzi nauczycielka Magdalena Osińska. Celem zajęć jest poznawanie świata wszystkimi zmysłami.
Zabawy pobudzają wzrok, smak, węch dotyk i słuch. Podczas zajęć ćwiczymy również koordynację wzrokowo – ruchową, równowagę oraz rozwijamy wyobraźnię.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
W kosmosie
W ostatnim tygodniu rozmawialiśmy o kosmosie. Dzieci poznały Układ Słoneczny i wchodzące w jego skład planety. Poszerzyły wiedzę na temat ruchu planet wokół Słońca oraz na temat ruchu obrotowego Ziemi. Wspólnie zastanawialiśmy się czy na pozostałych planetach istnieje życie i jak może wyglądać mieszkaniec innej planety. Gwiazdki zostały zapoznane z budową i funkcją teleskopu oraz poznały zawód atronoma i astronauty. Dzieci poznały postać Mikołaja Kopernika. Na zajęciach matematycznych przedszkolaki wykonywały działania przy pomocy liczmanów. Największą radość sprawiło dzieciom wspolne tworzenie kosmosu. Dzieci malowały farbami styropianowe kule, z których powstały planety. Srebrną farbą zostały namalowane gwiazdy, a słońce powstało z kolorowego papieru. Następengo dnia dzieci wykonały rakiety. Prace ozdabiają przedszkolną szatnie.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
Babcia i dziadek
W ostatnim tygodniu poruszaliśmy tematykę z związną z dziadkami.
Rozmawialiśmy o etapach życia człowieka- od narodzin do starości. Dzieci opowiadaly o wyglądzie babć i dziadków. Na podstawie ilustracji drzewa genealogicznego rozmawialiśmy o rodzinie i relacjach między jej członkami. Poruszyliśmy również temat szacunku dla starszych i możliwości niesienia im pomocy w sytuacjach dnia codziennego.Dzieci z dużym zaangażowaniem tworzyły upominki dla babci i dziadka. Dodatkowo rozwijaliśmy umiejetnosci liczenia i relizowalismy zabawy matematyczne wg. E. Gruszczyk – Kolczynskiej. Sprawność fizyczną kształtowaliśmy podczas ćwiczeń gimnastycznych wg założeń K. Wlaźnik.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
Prehistoryczny świat
Celem zajęć było zaciekawienie historią, zachęcanie do dbania o pamiątki i relikty przeszłości, uświadomienie roli muzeum w życiu człowieka jak również zapoznanie z zawodem archeologa. Dzieci wysłuchały opowiadanie nauczyciela „W muzeum” na podstawie opowiadania A. Aschenbach. W Naszej sali powstało muzeum, w którym dzieci swoim ciałem prezentowały różne gatunki dinozaurów, a zwiedzający dbali o zasady zwiedzania muzeum poznane z opowiadania. Gwiazdki uczyły się śpiewać piosenkę „Dinozaurów świat” – J. Tomkowska, J. Chroł. Na zajęciach matematycznych pt.: „Dinozaury małe i duże” ćwiczyły klasyfikację przedmiotów ze względu na wspólną cechę jak również przeliczanie oraz nazewnictwo liczebników porządkowych. Dzieci zaskakiwały pomysłami na różne podziały zabawkowych dinozaurów np: ze względu na wielkość, kolor, gatunek, latające lub nie, mięso i roślinożerne itp. Na zajęciach plastycznych tworzyły masę solną ćwicząc sprawność manualną podczas jej wyrabiania i wykonały pracę plastyczną „Skamieniałości”. Uczyły się wiersza „Wesołe dinozaury” J. Liszewskiej rozwijając swoją pamięć. Oglądały film edukacyjny pt.: „Jak wyginęły dinozaury?”. Z zaciekawieniem wymieniały się informacjami dotyczącymi prehistorycznego świata jak również zaglądały w atlasy zwierząt świata odnajdując strony poświęcone dinozaurom.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

„W Nowym Roku”

W pierwszym tygoniu Nowego Roku dzieci z grupy „Gwiazdki” poznawały wybrane zwyczaje związane z żegnaniem starego roku i witaniem nowego. Poznawały podstawe informacjie na temat czasu oraz jego pomiaru. Ćwiczyły nazwy dni tygodnia, pór roku oraz nazw miesięcy. Na zajęciach matematycznych wg założeń E. Gruszczyk – Kolczyńskiej ćwiczyły przeliczanie w dostępnym dla siebie zakresie jak również tworzenie rymów, dostrzegania regularności, kontynłowania rymów w układankach i grach różnego typu, dostrzeganie regularności powtarzających się w zabawach ruchowych i wyliczankach, ćwiczyły również pamięciowe opanowanie wyliczanek i podejmowały próby układania wyliczanek według własnych pomysłów. Na zajęciach umuzykalniających ćwiczyły rytmiczne poruszanie się do piosenki. Ćwiczyły reagowanie ruchem na zmienny charatkter muzyki, uczyły się śpiewać  piosenkę „Mija czas” – sł. Marcin Przewoźniak, muz. Robert Dziekański wraz z ilustracją ruchową.  Podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych wg. K. Wlaźnik ćwiczyły mięśnie tułowia, oraz prawiodłowe czworakowanie i równowagę.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Święta Bożego Narodzenia

W ostatnich dwóch tygodniach grudnia Gwiazdki poznawały tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Dzieci słuchały opowiadań i wierszy na temat zbliżających się świąt. Przedszkolaki rozpoznawały tradycyjne potrawy wigilijne oraz zostały zapoznane ze zwyczajami świątecznymi w innych krajach. Przedszkolaki wykonywały tematyczne prace plastyczne, tworzyły swiateczne upominki dla swoich bliskich oraz ubierały choinkę w sali

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Herbatka dla Seniora

W naszym przedszkolu zakończyliśmy akcje charytatywną ” Herbatka dla seniora”. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie i wsparcie akcji. Państwa dary w tym tygodniu zostały zapakowane i przekazane na rzecz: dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warszawie Wesołej ( paczki zostaną przekazane dla seniorów – podopiecznym ośrodka) oraz do Domu Opieki Seniora przy al. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Do każdej paczki zostały dołączone kartki świąteczne wykonane na konkurs plastyczny z życzeniami od naszych przedszkolaków. Dziękujemy jeszcze raz za wsparcie akcji ❤️

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

06.12 Mikołajki
Na dzień Św. Mikołaja dzieci oczekują cały rok. Jest to dzień, w którym w Naszym przedszkolu króluje kolor czerwony. Dzieci i pracownicy przedszkola mieli na sobie ubranie lub jego fragment właśnie w tym „mikołajowym” kolorze. Dzieci poznały postać Świętego Mikołaja jako biskupa z Mirry. Rozmawiały w parach oraz prezentowały na forum wzajemne zamówienia na prezenty pod choinkę 🎁😄 Wysłuchali listu napisanego przez Św. Mikołaja, w którym ogłosił wielkie przygotowania do Świąt. Ćwiczyliśmy Naszą percepcję wzrokową podczas układania puzzli z wizerunkiem Św. Mikołaja jak również ćwiczyliśmy porządkowanie od największego do najmniejszego podczas zabawy z obrazkiem. Bawiliśmy się w zabawy ruchowe oraz muzyczno-naśladowcze. Wykonaliśmy pracę plastyczną pt.: „Dokąd pędzisz Mikołaju?”🎅🌠

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Konkurs Taneczny „Just Dance”

W dniu 02.12 w Przedszkolu 434 „Na górce” odbył się Konkurs Taneczny „Just Dance”, w którym reprezentantki Naszego Przedszkola w składzie: Łucja Bieniak, Inga Kwiatkowska, Gabriela Kiełczewska, Aniela Skiba oraz Laura Wiśniewska wykonały układ choreograficzny do piosenki „Alvaro Soler – Sofia” i zajęły II miejsce !!!!!!

Dziewczynki do konkursu zostały przygotowane przez nauczycielki: Wiolettę Tosiek oraz Magdalenę Osińską

 

Dziewczynkom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
 Wycieczka do Farmy Nauki i Zabawy „Cztery Pory Roku”
Miesiąc grudzień Gwiazdki rozpoczęły pd wycieczki do Farmy Nauki i Zabawy „Cztery Pory Roku”. Głównym tematem wycieczki były „Świąteczne zwyczaje „. Na początku dzieci piekły pierniki. Już od samego wejścia unosił się zapach korzennych przypraw. Przedszkolaki uczestniczyły w wykrawaniu wybranych kształtów pierników przy pomocy foremek.
 Następnie słodkie ciasteczka piekły się w piekarniku. Gdy pierniczki były już gotowe dzieci przystąpiły do ich dekorowania lukrem i posypkami. Zabawa była doskonała a pierniczki wyszły przepiękne. Po udekorowaniu, każde z dzieci miało okazję skosztować swojego dzieła. Pozostałe ciastka zostały zapakowane i zabrane do przedszkola. Później czekała na nas kolejna atrakcja. Dzieci pisały list do Świętego Mikołaja. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie gospodarstwa.
Zaglądając do kurnika, przedszkolaki miały szansę obejrzeć z bliska, jak wyglądają zwierzęta hodowlane. Pan przewodnik dzieląc się swoją bogatą wiedzą, przypomniał jakie są zwyczaje zwierząt, gdzie zamieszkują oraz czym się żywią. Przedstawił mieszkające na farmie kury, świnki, gęsi, rybki, króliki oraz bażanty.   Największą jednak atrakcją okazało się karmienie owiec i kóz, zabawy było co niemiara.
Kolejna atrakcją było przejście przez labirynt. Następnie udaliśmy się na warsztaty świąteczne podczas których Gwiazdki robiły choinki. Dzieci z dużym zaangażowaniem zabrały się do pracy i powstały piękne ozdoby. Po pracy czekała na nas gorąca zupka i pieczone kiełbaski. Na zakończenie pobytu na farmie przybył długo wyczekiwany gość – Święty Mikołaj. Dzieci dostały słodkie niespodzianki i takim miłym akcentem zakończyła się nasza wycieczka.
Gwiazdki z uśmiechem na twarzy wracały do przedszkola. Ten dzień przyniósł wszystkim wiele radości i niesamowitych wrażeń.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Angielski

W grupie Gwiazdki język angielski prowadzi nauczycielka Wioletta Tosiek. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w oparciu o kurs językowy „I love Boo” Wydawnictwa MAC Edukacja

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Pluszowy miś to najlepszy przyjaciel każdego dziecka, ukochana maskotka na dobre i złe chwile. O święcie tej postaci nie zapomniały dzieci z naszego przedszkola. Tego dnia każdy przedszkolak przyniósł swojego ukochanego pluszaka. Spotkały się misie małe, średnie i duże, brązowe, szare, białe, różowe i niebieskie. Każdy z nich był wyjątkowy. Dzieci poznały historię Święta Pluszowego Misia podczas ogladania filmu. Gwiazdki wspólnie bawiły się przy piosenkach, opowiadały o swoich pluszakach oraz brały udział w zabawach ruchowych i quizach. Dzieci rozpoznawały na ilustracjach najsłynniejsze misie oraz układały misiowe puzzle. Na zakończenie dnia, Gwiazdki wykonywały misia z papierowego kubka.
Dzień Pluszowego Misia w naszym przedszkolu upłynął w miłej atmosferze. Dzieci były szczęśliwe, że mogły spędzić tyle czasu ze swoimi ukochanymi pluszakami.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
Zajęcia otwarte
21 listopada w poniedziałek w Naszym Przedszkolu kolejne już zajęcia otwarte. Zajęcia otwarte – czyli zajęcia dydaktyczne z obecnością rodziców, podczas których dzieci z grupy „Gwiazdki” poprzez różne formy zabaw pozanwały temat całotygodniowych zajęć dydaktycznych pt: „Przygotowanie zwierząt do zimy”. Dzieci obejrzały przygotowany przez nauczycielki teatrzyk i dowiedziały się tego w jaki sposób zwierzęta leśne przygotowują się do nadejścia zimy. Poznały gatunki zwierząt zapadających w sen zimowy. Dowiedziały się również kto może pomóc zwierzętom leśnym nie zasypiającym na zimę. Podczas zajęć przeprowadzone zostały zabawy matematyczne, ruchowe oraz muzyczno – naśladowcze. Dziękujemy Rodzicom za obecność i baczne obserwowanie zajęć.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

„Rodzice czytają Gwiazdkom”

 

Nasze Przedszkole zaangażowane jest w Ogólnopolską Kampanię „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Celem kampanii jest wdrażanie do obcowania dziecka z książką już od najmłodszych lat. Kampania zachęca rodziców, opiekunów, nauczycieli do codziennego, co najmniej dwudziestominutowego czytania swoim dzieciom. W Naszej grupie realizowana jest jako cotygodniowe spotkania z rodzicami w każdy czwartek o godzinie 13:30.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym do tej pory rodzicom, którzy już nas odwiedzili. Lista zapisów na kolejne wolne terminy wywieszona jest w szatni przedszkolnej na tablicy informacyjnej. Czytanie dzieciom książek wpływa również na rozwój intelektualny, wrażliwość jak też wspomaga wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
„Święto Odzyskania Niepodległości 11 Listopada”
W 104 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Dzieci z grupy „Gwiazdki” brały udział w występie przedszkolnym, podczas którego z wielkim zaangażowaniem wierszem i piosenką oddały szacunek Polskim Symbolom Narodowym oraz przypomniały historię Polski pod obcym zaborem. Przedszkole nr 262 wzięło także udział w Ogólnopolskiej akcji Mministerstwa Edukacji i Nauki pt: „Szkoła do Hymnu”, w ramach której dzieci wraz z pracownikami placówki uroczyście odśpiewali Hymn Narodowy, z zachowaniem właściwej postawy, powagi i spokoju.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
„Polska mój dom”
W dwóch pierwszych tygodniach listopada dzieci z grupy „Gwiazdki” na zajęciach dydaktycznych zajmowały się tematem „Polska mój dom”. Celem tych zajęć było m. in. poznawanie informacji na temat własnego kraju, rozbudzanie postawy patriotycznej, wdrażanie do szacunku i tradycji obchodzenia Uroczystości Państwowych itp. poznawały pojęci: „mała ojczyzna”, „mapa”, „wspólnota”. Zapamiętywały najważniejsze charakterystyczne miejsca oraz historię miasta Warszawy. Gwiazdki utrwalały wiadomości na swój temat: ćwiczyły podawanie własnego imienia, nazwiska jak i miejsca zamieszkania oraz miejscowości. Przedszkolaki wzięły aktywny udział w uroczystości przedszkolnej z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
Święto Dnia Chleba
W tym roku obchody Światowego Dnia Chleba przypadły na 16 października (niedziela). Dzieci z grupy „Gwiazdki” wraz z grupą „Biedronki” realizowały zadanie z Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała” pod hasłem:  „Być dobrym jak chleb”. Zadaniem dzieci było upieczenie chleba bananowego. Wspólnie z Ciocią Wiolą, przygotowywały składniki, dokładnie odmierzały ich proporcje i łączyły je ze sobą. Stołówka przedszkolna wypełniona była zapachami bananów i czekolady. Po wypieczeniu się chlebów dzieci zaprosiły wszystkie grupy oraz  pracowników przedszkola do degustacji pysznego podwieczorku.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
Zajęcia otwarte
21 października w piątek w Naszym Przedszkolu odbyły się pierwsze w tym roku Przedszkolnym zajęcia otwarte – czyli zajęcia dydaktyczne z obecnością rodziców. Podczas zajęć dzieci z grupy „Gwiazdki” poprzez róznego rodzaju zabawy podsumowywały temat całotygodniowych zajęć dydaktycznych pt: „Jesień w parku i w lesie”. Dla dzieci stworzona została gra dydaktyczna, której celem było rozwiązywanie zadań i dotarcie do tajemniczego podarunku od leśnej wiewiórki. Dzieci z łatwością pokonały każde wyzwanie i w nagrodę otrzymały smakowite orzechy – przysmak wiewiórek. Dziękujemy Rodzicom za obecność i baczne obserwowanie zajęć.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
Święto Edukacji Narodowej
14 października w Naszym Kraju obchodzimy Święto Edukacji Narodowej. W tym roku w Naszym Przedszkolu Akademia z okazji tego wydarzenia odbyła się 12 października. Dzieci zaprezentowały „Skecz z okazji Dnia Nauczyciela” – recytując wierszyki podziękowały za codzienną pomoc wszystkim pracownikom Naszego Przedszkola. Gwiazdki zaśpiewały również piosenkę „Dzień Nauczyciela” oraz z pomocą Pań stworzyły prezenty, które rozdały pod koniec akademii. Wspólnie zaśpiewaliśmy gromkie „Sto Lat”.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
Dzień Chłopka
30 września obchodziliśmy Dzień Chłopka. Dziewczynki w ramach niespodzianki przygotowały chłopcom piękne krawaty. Koledzy byli miło zakończeni prezentami. By uczcić swieto chłopców zaśpiewaliśmy im „Sto lat” a później odbyły się zabawy taneczne. Południu odbyła się sesja zdjęcia w fotobutce pt . Super Chłopak.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
Wycieczka do Straży Pożarnej
26 września wybraliśmy się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej. Przedszkolaki już od samego rana nie mogły się doczekać wyjazdu tymbardziej, że jechaliśmy autobusem komunikacji miejskiej. Na początku udaliśmy się do archiwum. Tam czekała na nas przemiła Pani Jadzia, która opowiadała nam o eksponatach, które można u niej zobaczyć. Następnie udaliśmy się do szatni strażaków. Panowie opowiadali nam o strojach w jakich jeżdżą na akcje ratunkowe. Wielka atrakcją dla naszych dzieci było oglądanie wozu strażackiego. Każdy mógł wejść do skorzystania samochodu i zobaczyć jak wygląda w środku. Dzieci zabawily sie w strazaków i naśladowały gaszenie pożaru. Oglądaliśmy również sprzęt jaki znajduje się w wozie strażackim. Wracaliśmy do przedszkola z uśmiechami na twarzy. Gwiazdki w podziękowaniu za wycieczkę wykonały dla OSP w Wesołej obrazek wozu strażackiego.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
TENIS
W poniedziałek 26 września byliśmy na pierwszych zajęciach tenisa ziemnego. Zajęcia odbywają się na kortach Wesolandii i prowadzone są przez instruktorów Klubu Sport Team. Celem zajęć jest rozwijanie sprawności fizycznej oraz zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu. Zajęcia odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
PIERWSZY DZIEŃ JESIENI
23 września obchodziliśmy Dzień Jesieni. Odwiedziła nas Pani Jesien, której dzieci pomagały szukać jesiennych skarbów. Przedszkolaki ozdabiały suknię Jesieni kolorowymi listkami i ilustracjami związanymi z nową porą roku. Na koniec dzieci zatańczyły wspolny taniec.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
20 września przedszkolaki obchodziły swoje święto. Dzieci przychodziły do przedszkola elegancko ubrane. Rozpoczęliśmy dzień zabawami muzyczno – ruchowymi. Wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę „Marzenia przedszkolaka”. Każde dziecko rysowało swoje marzenia i tak powstał wspólny plakat. Główna atrakcją dzisiejszego świętowania były warsztaty kulinarne „Słodkie i zdrowe lizaki”. Przedszkolaki wyposażone w fartuszki pod opieką pań wykonywały lizaki, które później jadły na podwieczorek. Każde dziecko otrzymalo pamiatkowy medal. Dzień ten był pełen atrakcji i wielu pozytywnych wrażeń.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Dzień Piżamy
21 września w naszym przedszkolu był wyjątkowy dzień. Przychodziliśmy do przedszkola w piżamach. Dzień ten był poświęcony dzieciom chorym onkologicznie. W zwiazku ze słabą pogodą „Bieg w Piżamach” odbył sie na przedszkolnym korytarzu. Dodatkowo w każdej grupie została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na podopiecznych Fundacji „Gdy liczy się czas „. Dzieci bardzo zaangażowały się w zbiórkę.
Przychodziły zadowolne ze swoimi portfelikami i cieszyły się, że mogą pomóc chorym dzieciom. Niejednokrotnie słyszałyśmy, że pieniążki przynoszą ze swoich własnych skarbonek. Jestesmy dumne z naszych przedszkolakow. Gwiazdki uzbierały 340 zł, a wszyscy razem 1433,95 zł. Taka kwota została przelana na konto organizatorów tego przedsięwzięcia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:
WYCIECZKA DO KLUBU SPORTOWEGO ZAKRĘT
19 września pojechaliśmy autokarem do Klubu Sportowego Zakręt. Na miejscu czekali na nas Panowie, którzy przedstawili program wycieczki. Przedszkolaki na pocztku pokonywały tor przeszkód, który był w lesie. Następnie poszliśmy na spacer podczas którego dzieci nauczyły się jak robić schronienie w lesie oraz co zrobić gdy się zgubimy. Przedszkolaki bawiły się w podchody co sprawiło im wiele radości. Na zakończenie wycieczki zostało zoorganizowane ognisko z kiełbaskami. Wycieczka była udana i przedszkolaki chodź zmęczone to szczęśliwe wracały do przedszkola.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: