Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

W związku z tym informujemy, że:

Zgody udzielone przez Państwa w karcie informacyjnej o dziecku na:

publikowanie indywidualnego wizerunku i prac Państwa dziecka dla potrzeb przedszkola na stronie internetowej przedszkola lub w prasie lokalnej;

na udział Państwa dziecka w dodatkowych zaleconych przez przedszkole zajęciach specjalistycznych (logopedycznych, psychologicznych) i rozwijających (taniec);

na udział Państwa dziecka w zajęciach Religii;

na udział Państwa dziecka w wycieczkach przedszkolnych;

można wycofać w dowolnym momencie, przekazując wolę wycofania zgody nauczycielce w grupie w formie pisemnej.