ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Oprócz zajęć dydaktyczno - wychowawczych organizowanych przez nauczycielki

 

nasza placówka oferuje wszystkim dzieciom szereg bezpłatnych zajęć dodatkowych,

 

które również mają pozytywny wpływ na ich wszechstronny rozwój.

 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE PROWADZONE NIEZALEŻNIE W RÓŻNYCH GRUPACH

RELIGIA – MARIA D’ERCEVILLE

                        WTOREK

                                                                                                        KRASNALE                12:45 - 13:05

                                                                                                        KOTKI                        13:05 - 13:30         

                                                                                                        RACZKI                      13:30 - 14:00                                                            

                                                                                                        ŻABKI                         14:00 - 14:30               

                                                                                                      

 

 

SPECJALIŚCI W PRZEDSZKOLU

 

LOGOPEDA – mgr Anna Antoniuk

strona WWW logopedy

Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2018/19

Poniedziałki: 10:30 – 17:00

Środy: 12:30 – 17:00

Konsultacje dla rodziców:

Poniedziałki: 16:30 – 17:00

Rodzice nie będą przyjmowani w godzinach

przeznaczonych na zajęcia terapeutyczne z dziećmi.

 

LOGOPEDA – mgr Olga Wójcik

czwartki: 9:00 – 12:00 zamiennie* 12:30 – 15:30

piątki: 10:00 - 12:00 zamiennie* 12:30 - 14:30

(* - w zależności od zmiany w grupie „Żabki”).

Konsultacje dla rodziców po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Rodzice nie będą przyjmowani w godzinach

przeznaczonych na zajęcia terapeutyczne z dziećmi.

 

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY
mgr Katarzyna Bazior

Wtorki: 9:00 – 12:00 zamiennie** 13:00 – 16:00
(** - w zależności od zmiany w grupie „Krasnale”)

Rodzice nie będą przyjmowani w godzinach

przeznaczonych na zajęcia terapeutyczne z dziećmi.