PLAN DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Powitanie dnia w przedszkolu

 

7.00 - 8.00 

 

Własna aktywność dzieci,
zabawy w kącikach zainteresowań,
wykonywanie zadań indywidualnych,
czynności porządkowo - gospodarcze,
pomoc w przygotowaniu do zajęć,
ćwiczenia i zabawy ruchowe.

8.00 - 8.15

Przygotowanie do śniadania,
zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

8.15 - 9.00

Śniadanie

·         Żabki, Raczki i Słoneczka 8.15 – 8.35

·         Krasnale i Kotki 8.40 – 9.00

9.00 - 9.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,
zajęcia i zabawy edukacyjne,
zajęcia umuzykalniające.

9.30 - 9.50

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

9.50 – 10.00

Przygotowanie do posiłku
• czynności porządkowo - higieniczne

10.00 - 10.10

II Śniadanie

10.10 - 10.30

Dzieci starsze – 4,5,6 latki - zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową
Dzieci młodsze - 3 latki - zabawy swobodne i zorganizowane.

10.30 - 11.35

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
• zabawy organizowane i swobodne,
• gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
• obserwacje,
• prace w ogrodzie.

11.35 - 11.45

Przygotowanie do obiadu
• czynności porządkowe - higieniczne.

11.45 - 12.45

Obiad

·         Krasnale, Kotki i Słoneczka 11.45 – 12.15

·         Żabki i Raczki 12.15 – 12.45

Poobiedni relaks w przedszkolu

12.45 - 14.15

 Grupa młodsza – Maluchy:
• odpoczynek poobiedni,
• kwadrans na bajkę.

Grupy starsze Średniaki, Starszaki:
• relaksacja przy muzyce,
• ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
• zajęcia dodatkowe (taniec, plastyka, teatr, j. angielski)
• zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• zabawy tematyczne,
• zabawy w terenie.

14.15 - 14.30

 Przygotowanie do podwieczorku
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

14.30 - 15.05

Podwieczorek

·         Krasnale, Kotki, Słoneczka 14.30 – 14.45

·         Żabki, Raczki,14.50 – 15.05

15.10 - 16.00

 Kontynuacja działalności edukacyjnej,
• zabawy ruchowe,
• zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
• ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, ortofoniczne
• praca wyrównawcza, indywidualna,
• zabawy dowolne według zainteresowań,
• zajęcia w małych zespołach,
• omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Pożegnanie dnia w przedszkolu

16.00 - 17.30

Własna aktywność dzieci,
• zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.