O NAS

CZYLI KOMU POWIERZACIE SWOJE POCIECHY.........

HISTORIA:

                Przedszkole nr 262 jest najstarszym przedszkolem w Dzielnicy Wesoła. Powstało w 1934 r. jako

Ochronka prowadzona przez Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. Mieściło się w drewnianej willi u zbiegu

ulic Jagiellońskiej i Wspólnej. Kierownikiem Ochronki była Stefania Żebrowska (1934 - 1939).

Ochronka działała do wybuchu wojny w 1939 r. Podczas działań wojennych w 1944 r. budynek spłonął.

Po wojnie w 1948 r. z inicjatywy kierownika szkoły p. Walentego Mikity powstało przedszkole w budynku

murowanym, jednopiętrowym należącym do rodziny Wieczorkowskich przy ul. Wilanowskiej 3.

Przedszkole otrzymało numer 2.

Pierwszą kierowniczką przedszkola została Teresa Mikita (1948 - 1949), a kolejnymi Stanisława Tokarska

(1949 - 1952) i Helena Strzemieczna (1952 - 1978), która od 1967 r. była dyrektorem przedszkola.

Następnymi dyrektorkami były Helena Dobrzańska (1978 - 1996), Katarzyna Janowska-Sielaczek (1996 -

1997) i Joanna Konowrocka (1997 - nadal).

OBECNIE:

Od maja 2014 Przedszkole nr 262 zajmuje nowy, wybudowany specjalnie

dla przedszkolaków budynek przy ul. A.P. Łaguny 3.          

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 

           W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, która systematycznie podnosi swoje

kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w wielu różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach.

Zdobyta wiedzę nauczycielki wykorzystują w pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej stosując

elementy alternatywnych metod i form pracy:

 - Razem w przedszkolu - Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka

 - koncepcji pedagogicznej m. in. K. Orfa, R. Labana, C. Freineta,

 - Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

 - metody ruchu rozwijającego W. Sherborne,

 - edukacji matematycznej E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,

 - metody pedagogiki zabawy,

 - Kinezjologii Edukacyjnej,

 - Sojusz Metod.

            Zadaniem nauczycielek przedszkola jest odnalezienie drogi do każdego dziecka w trakcie zajęć

 indywidualnych, pobudzania ich zainteresowań i możliwości intelektualnych.

            Wprowadzenie dziecka w złożony świat, ułatwienie mu poznania tego świata, zrozumienie

i odczuwanie możliwości współtworzenia w nim czegoś nowego jest podstawowym zadaniem naszego

 przedszkola.

             Cele jakie nam przyświecają:

 1. Tworzymy warunki zapewniające wszechstronny rozwój dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia

 i bezpieczeństwa naszych wychowanków.

 2. Upowszechniamy założenia edukacji ekologicznej w domu i przedszkolu - dbamy o zdrowie i ekologiczny

 styl życia.

 3. Znamy i rozumiemy negatywny wpływ zanieczyszczeń środowiska na rozwój psychofizyczny człowieka.

 4. Nauczyciele są partnerami w realizacji zadań edukacji ekologicznej i prozdrowotnej.

 

DYREKCJA

 

mgr Joanna Konowrocka

 

Krasnale

 

mgr Katarzyna Bazior

 

mgr Magdalena Osińska


opiekunka Iwona Paluch

 

 

Kotki

mgr Joanna Pukas

Sylwia Żmuda

opiekunka Hanna Idzikowska

 

Żabki

 

mgr Aneta Zabrodzka

 

mgr Olga Wójcik

 

opiekunka: Renata Kwapisz

 

Raczki

 

mgr Elżbieta Bąbolewska

Agnieszka Cyrkanowicz

opiekunka  Anna Góralska

 

Misie

 

Marlena Michalczyk

opiekunka Małgorzata Szaniawska

pomoc Grażyna Wysocka

 

LOGOPEDA
 

mgr Anna Antoniuk

 

KATECHETKA

 

mgr Maria d'Erceville

 

ADMINISTRACJA

 

Sekretarka -  Agata Sękal

 

Intendentka -

 

 

PERSONEL OBSŁUGOWY

KUCHNIA

 

Agnieszka Szymańska

Małgorzata Jakubiak

 

 

 

Robotnik - Radosław Lipiński